Thứ 3, 06/12/2022, 08:47[GMT+7]

Tập huấn về hỗ trợ trẻ em khuyết tật

Thứ 2, 10/10/2022 | 17:03:59
1,789 lượt xem
Sáng ngày 10/10, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Trẻ em (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức hội nghị tập huấn mô hình hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng cho Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyện Đông Hưng.

Đại diện Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) triển khai nội dung tập huấn.

Các đại biểu được triển khai các văn bản, chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, trong đó có các chính sách hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật như: nâng cao nhận thức trách nhiệm và quyền trẻ em; chia sẻ kỹ năng chăm sóc sức khỏe, phòng chống xâm hại trẻ em; những khó khăn mà trẻ em khuyết tật thường gặp trong học tập, giao tiếp; hướng dẫn kỹ năng khi tiếp xúc với trẻ em khuyết tật; không phân biệt, đối xử, không kỳ thị trẻ em khuyết tật…

Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành huyện Đông Hưng trong việc cụ thể hóa Quyết định số 1438/QĐ-TTg, ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2020-2025; nhất là việc tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ của xã hội để giúp trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng, góp phần bảo đảm công bằng, ổn định xã hội và phát triển bền vững.

                                                                      Đỗ Hồng Gia