Thứ 5, 08/12/2022, 00:21[GMT+7]

Kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 14/10/2022 | 07:59:16
13,946 lượt xem
Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương đúng đắn hợp với lòng dân của Đảng và Nhà nước ta, là nhiệm vụ rất quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của tổ chức hội nông dân. Nhận thức rõ tầm quan trọng công cuộc xây dựng NTM và nhiệm vụ của mình, những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và tổ chức hội xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng NTM và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình chăn nuôi gà của nông dân Phạm Văn Tràng, xã Vũ Đoài (Vũ Thư).

Tổ chức hội các cấp đã chủ động đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện của hội viên, nông dân. 10 năm qua, tổ chức hội đã trực tiếp và phối hợp tổ chức 905 hội nghị tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về xây dựng NTM cho 109.586 lượt người tham dự; phối hợp với Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đưa nhiều tin hoạt động hội và gương điển hình là hội viên trong tham gia xây dựng NTM, trong sản xuất, kinh doanh giỏi... Tỉnh hội biên soạn và phát hành 84.000 cuốn tài liệu sinh hoạt quý; tổ chức 16 cuộc thi sân khấu hóa lồng gắn các nội dung tuyên truyền về xây dựng NTM: Hội thi “Nhà nông đua tài”, “Nông dân với an toàn giao thông”, “Nông dân với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”, “Nông dân với an toàn thực phẩm” để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nông dân một cách dễ hiểu, dễ nhớ nhất.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” các cấp hội nông dân đã tuyên truyền, vận động hội viên tham gia thực hiện hiệu quả công tác dồn điền đổi thửa, góp phần giảm từ 3,67 thửa/hộ xuống còn 1,79 thửa/hộ; tích cực hiến đất, đóng góp sức người, sức của để xây dựng các tuyến đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi... Trong 10 năm qua, hội viên, nông dân đã hiến hàng triệu mét vuông đất, gần 2 triệu ngày công lao động và ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng để tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn. Bên cạnh đó, các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện hiệu quả tiêu chí về môi trường. 100% gia đình hội viên đấu nối và sử dụng nước sạch trong sinh hoạt; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản bảo đảm an toàn; thành lập và duy trì các tổ vệ sinh môi trường, vận động hội viên thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng, thực hiện thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt... Hội nông dân cơ sở đã xây dựng được 300 tổ thu gom rác thải tại các khu dân cư, tham gia xây dựng các khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, các “Con đường nông dân tự quản”, “Hàng cây nông dân”... Các cấp hội đã chỉ đạo và tổ chức xây dựng 475 mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; 195 mô hình chăn nuôi áp dụng chế phẩm sinh học;  10 mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt”...

Mô hình trồng dưa trong nhà màng của nông dân xã Bình Định (Kiến Xương).

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được xác định là phong trào trọng tâm, xuyên suốt của Hội. Bình quân hàng năm có khoảng 83% số hộ hội viên đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, cuối năm qua bình xét, suy tôn có 75,1% số hộ đạt danh hiệu “Sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp. Để tạo động lực cho phong trào, các cấp hội đã chủ động triển khai nhiều chương trình phối hợp với các sở, ngành. Bình quân mỗi năm đã phối hợp tổ chức gần 3.000 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 250.000 lượt người. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện ủy thác, tín chấp giải ngân gần 3.000 tỷ đồng cho trên 60.000 lượt hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; huy động và tạo nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 29 tỷ đồng; phối hợp tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề; xây dựng nhiều mô hình điển hình và tổ chức tham quan các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả để nông dân học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Đặc biệt, các cấp hội nông dân đã vận động thực hành tiết kiệm giúp đỡ gia đình hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ giống, vốn, công cụ sản xuất, vật tư nông nghiệp với tổng trị giá trên 114.536 triệu đồng và 272.237 ngày công.

Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, cán bộ, hội viên, nông dân còn thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, bình quân hàng năm có trên 95% số hộ hội viên đăng ký và phấn đấu đạt gia đình văn hóa, qua bình xét có trên 92% số hộ đăng ký đạt và được công nhận “Gia đình văn hóa”.

Tổ chức hội các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp tổ chức 2.487 buổi trợ giúp pháp lý cho 93.125 nông dân; 289 tổ tự quản an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở các địa phương.

Có thể khẳng định, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM, các cấp hội đã góp phần cùng với các cấp, các ngành tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả vào phong trào chung sức xây dựng NTM, góp phần đưa Thái Bình trở thành 1 trong 3 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM cấp tỉnh; đến nay, toàn tỉnh có 24 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 49% chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 6 xã hoàn thành 11/11 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình của  nông dân xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư.

Lê Hồng Sơn
(Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh)