Thứ 4, 30/11/2022, 05:19[GMT+7]

Chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình: Dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ 2, 17/10/2022 | 08:46:46
2,578 lượt xem
5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam; thường xuyên, trực tiếp là Tỉnh ủy Thái Bình; sự phối hợp, giúp đỡ của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, Hội CCB tỉnh Thái Bình đã tuyên truyền, vận động các thế hệ CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chủ động triển khai và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo chức năng của Hội và nhiệm vụ được Tỉnh ủy giao. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc.

Cơ sở sản xuất mây tre đan móc sợi của cựu chiến binh Phạm Văn Chiến, thôn Kỳ Nha, xã Thái Phúc (Thái Thụy) tạo việc làm cho trên 600 lao động.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh xác định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chính trị số một, đồng thời là tình cảm, nguyện vọng thiết tha của các thế hệ CCB. Vì vậy, trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông và ở một số tỉnh trong nước, những vấn đề nổi lên ở cơ sở, sự chống phá của các thế lực thù địch, đa số cán bộ, hội viên CCB vẫn kiên định về bản lĩnh chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. Dịp đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có trên 85% hội viên CCB tham gia học tập các văn bản của Đảng, Nhà nước; gần 11.000 ý kiến góp ý dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp. Tổ chức hội đã cử 15.000 hội viên tham gia các ban bầu cử, tổ bầu cử, tổ bảo vệ góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ở các địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh đã thực hiện 7 cuộc giám sát (tăng 5 cuộc so với nhiệm kỳ trước) thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến CCB và hội CCB. Tham gia phản biện 2 đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo tổng kết 20 năm (2002 - 2022) thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Các cấp hội trong toàn tỉnh đã tích cực động viên CCB thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tổ chức các hoạt động tình nghĩa, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. 5 năm qua, đã tổ chức và phối hợp tổ chức được nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ về vay vốn; bồi dưỡng kiến thức khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho trên 21.400 lượt hội viên. Toàn tỉnh có trên 400 mô hình doanh nghiệp, trang trại, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất do CCB làm chủ, tạo việc làm cho gần 15.000 lao động. 100% chi hội, hội cơ sở có quỹ tình nghĩa với số tiền gần 32 tỷ đồng, tỷ lệ hội viên nghèo giảm còn 0,34%, có 81/260 xã, phường, thị trấn (31,15%) không còn hộ CCB nghèo. Các cấp hội đã vận động, quyên góp xây 86 nhà tình nghĩa với tổng số tiền 4.270 triệu đồng tặng gia đình CCB khó khăn về nhà ở; tặng 7.992 suất quà với tổng số tiền 1.924 triệu đồng cho CCB nghèo và gia đình chính sách. Toàn tỉnh có trên 11.000 CCB tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng ở các thôn, tổ dân phố, chiếm 43,8% tổng số thành viên trong tổ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Các CCB cũng tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch với số tiền gần 3,2 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, các CCB đã phát huy vai trò gương mẫu, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia xây dựng nông thôn mới, các cuộc vận động, phong trào thi đua. Tổ chức hội đã hoàn thành sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đã dự thảo 20 biểu hiện cụ thể của đạo đức CCB: Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Kỷ cương - Trách nhiệm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh triển khai tới cơ sở để CCB “tự soi, tự sửa”, phấn đấu rèn luyện.

Cùng với đó, các cấp hội đã vận động CCB hiến 11.688m2 đất, góp 47.736 ngày công, trên 23,6 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Hội viên tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gương mẫu tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện do MTTQ và chính quyền phát động.

Phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, Hội CCB tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2022, ký kết chương trình phối hợp “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2022 - 2027. Tuyên truyền, vận động 268 người đi cai nghiện tập trung và cai nghiện tại nhà trong đó có 13 người cai nghiện thành công, cảm hóa 21 người phạm tội hoàn lương hòa nhập cộng đồng, 104 thanh niên lười học bước đầu có tiến bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các chương trình đã ký kết, tích cực vận động cựu quân nhân tham gia các câu lạc bộ cựu quân nhân ở thôn, tổ dân phố. Tổ chức 4 hội nghị cấp tỉnh với 1.170 lượt cán bộ chủ chốt từ cơ sở trở lên thông báo về tình hình trật tự an toàn giao thông, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, vận động CCB thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện những ổ nhóm, đối tượng phạm tội, phối hợp với lực lượng chức năng truy bắt, triệt xóa, làm trong sạch địa bàn. Hiện toàn tỉnh có 434 tổ CCB tự quản về an toàn giao thông với 3.153 thành viên; 1.003 tổ tự quản về an ninh trật tự, trong đó 28 tổ hoạt động thường xuyên; 384 câu lạc bộ phòng, chống ma túy với 8.428 thành viên. Qua kiểm tra, khoảng 40% tổ tự quản hoạt động tốt, được chính quyền và nhân dân khen ngợi.

Tập trung xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, Hội CCB tỉnh thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, giữ vững bản lĩnh, lòng tin của cán bộ, hội viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội CCB tỉnh đã xuất bản 10 số bản tin CCB Thái Bình với 7.500 bản, xuất bản sách “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” gồm 2 tập với gần 470 trang, 2.200 bản làm tài liệu giáo dục học tập cấp tới cơ sở.

Các cấp hội duy trì chế độ sinh hoạt, nhất là chi hội. Hội cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể của ban chấp hành, ban thường vụ và vai trò của chủ tịch hội. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật hội. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 104.000 hội viên (92,1% tổng số đối tượng), sinh hoạt tại 356 hội cơ sở trong đó có 260 hội cơ sở xã, phường, thị trấn, 96 hội cơ sở ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, các loại hình doanh nghiệp.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh thăm Công ty Cổ phần Da giầy xuất khẩu Thịnh Phát do cựu chiến binh làm chủ. 

Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra trong 2 ngày 18 - 19/10/2022. Với kết quả đạt được trong 5 năm qua, sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tinh thần trách nhiệm của 252 đại biểu dự Đại hội, nhất định Đại hội sẽ thành công đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam và của Tỉnh ủy, góp phần xây dựng Hội CCB tỉnh trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là ở cơ sở.

Nguyễn Văn Hán
(Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh)

Tiến Đạt