Thứ 6, 02/12/2022, 12:38[GMT+7]

Kiến Xương: hơn 260 đại biểu được tập huấn nâng cao năng lực công tác giảm nghèo

Thứ 2, 07/11/2022 | 15:01:49
1,348 lượt xem
Ngày 7/11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Kiến Xương tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 260 đại biểu là cán bộ làm công tác giảm nghèo.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Các đại biểu được truyền đạt về chính sách giảm nghèo và phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; tiêu chí đo lường nghèo đa chiều theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/1/2021 của Chính phủ; Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg, ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, các đại biểu được phổ biến, hướng dẫn chi tiết những đối tượng được thụ hưởng chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh và tiếp cận thông tin.

Thông qua hội nghị tập huấn giúp các đại biểu nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Từ đó giúp người dân tiếp cận được với hệ thống chính sách, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập để vươn lên thoát nghèo.

                                                                      Duy Tùng