Thứ 6, 09/12/2022, 03:16[GMT+7]

Tọa đàm khoa học Phân luồng và giáo dục kỹ năng sống trong giáo dục phổ thông.

Thứ 6, 11/11/2022 | 16:11:09
2,088 lượt xem
Sáng ngày 11/11, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Cựu giáo chức tỉnh tổ chức tọa đàm khoa học Phân luồng và giáo dục kỹ năng sống trong giáo dục phổ thông.

Các đại biểu dự tọa đàm.

Các đại biểu đã tham luận, thảo luận về một số nội dung trọng tâm: Sự cần thiết, các giải pháp triển khai phân luồng học sinh sau bậc học THCS, THPT trên địa bàn tỉnh hiện nay; thực trạng, khó khăn, giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông hướng tới mục tiêu mỗi học sinh cần đáp ứng 5 phẩm chất, 10 năng lực cốt lõi, có các kỹ năng cơ bản như tự phục vụ, giao tiếp, giải quyết vấn đề… Tọa đàm cũng phân tích vai trò, thế mạnh của các trung tâm giáo dục kỹ năng sống đối với các hoạt động giáo dục kỹ năng sống tại các nhà trường.

Tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức, bổ sung kiến thức cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và cộng đồng về công tác phân luồng học sinh và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông, từ đó có sự điều chỉnh, đổi mới để phát huy tối đa năng lực, sở trường của học sinh và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế.

Quỳnh Lưu