Thứ 3, 29/11/2022, 09:15[GMT+7]

Thành phố: Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo

Thứ 2, 21/11/2022 | 19:23:56
3,722 lượt xem
Chiều ngày 21/11, thành phố Thái Bình phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, phổ biến các chủ trương của Đảng, Nhà nước và trang bị kỹ năng giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hơn 250 đại biểu là thành viên ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố và 19 phường, xã, các điều tra viên là trưởng, phó thôn, tổ trưởng, tổ phó các tổ dân phố đã được thông tin về cơ chế chính sách, các dự án giảm nghèo như chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế, dự án giáo dục đào tạo; hỗ trợ về nước sạch sinh hoạt và các chính sách hỗ trợ về giảm nghèo khác. Hướng dẫn nghiệp vụ về quy trình, phương pháp sử dụng các phiếu, biểu mẫu về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ nông nghiệp, có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025.

Thông qua lớp huấn giúp nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, nắm vững các chủ trương, chính sách và quy định về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, bảo đảm đúng đối tượng, hiệu quả và bền vững.

Bích Hạnh

(Đài TT-TH thành phố)