Thứ 7, 10/12/2022, 12:04[GMT+7]

79 thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2022

Thứ 3, 22/11/2022 | 10:48:34
4,285 lượt xem
Sáng ngày 22/11, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2022 tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên cán sự, cán sự lên chuyên viên, chuyên viên lên chuyên viên chính đối với cán bộ, công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu khai mạc kỳ thi.

Video: 221122-_THI_NANG_NGACH_CONG_CHUC_NAM_2022_-_S2.mp4?_t=1669115414

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi; Trương Quốc Bảo, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng các ban Đảng.

Kỳ thi năm nay có đặc thù là một kỳ thi với 3 đối tượng cùng tham dự. Tham gia kỳ thi có 79 thí sinh là cán bộ, công chức trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; trong đó có 69 thí sinh dự thi lên chuyên viên chính, 8 thí sinh dự thi lên ngạch chuyên viên và 2 thí sinh dự thi nâng ngạch lên cán sự. Các thí sinh phải qua 2 vòng thi. Vòng 1 thí sinh thi nâng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính thi trắc nghiệm 3 môn: kiến thức chung, tin học, ngoại ngữ; thí sinh thi nâng ngạch cán sự thi 2 môn: kiến thức chung, tin học. Các thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng môn thi ở vòng 1 mới được quyền dự thi tiếp vòng 2 bằng hình thức thi viết môn chuyên môn nghiệp vụ dự kiến được tổ chức vào ngày 17/12/2022.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi kiểm tra công tác tổ chức thi.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nhấn mạnh: Thi nâng ngạch công chức là hoạt động công vụ thường xuyên, quan trọng của cơ quan quản lý nhà nước nhằm lựa chọn công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và xem xét, bố trí vào vị trí việc làm tương ứng theo quy định. Việc tổ chức tốt kỳ thi có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; là một trong những cơ sở đánh giá trình độ, năng lực của công chức để phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Cán bộ, công chức tham gia kỳ thi nâng ngạch cần xác định đây là cơ hội để tự đánh giá bản thân, từ đó nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, nỗ lực hoàn thiện năng lực thực thi công vụ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng chí đề nghị các thành viên trong Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban giám sát kỳ thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng nội quy, quy chế, chức năng, nhiệm vụ được phân công nhằm bảo đảm tính nghiêm túc, minh bạch, khách quan, dân chủ, công bằng và chất lượng của kỳ thi; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế thi. Các thí sinh dự thi bình tĩnh, tự tin, phát huy năng lực và vận dụng tốt nhất những kiến thức, kinh nghiệm trong công tác để làm bài thi đạt kết quả cao nhất.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã trở về phòng thi và thi các môn trắc nghiệm của vòng 1.

Các thí sinh thi các môn trắc nghiệm của vòng 1.

  Đào Quyên