Thứ 5, 02/02/2023, 08:14[GMT+7]

Khối Nội chính thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua năm 2022

Thứ 6, 09/12/2022 | 15:04:07
921 lượt xem
Sáng ngày 9/12, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, khối thi đua nội chính tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị.

 Năm 2022, các đơn vị trong khối gồm: Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương và địa phương. Phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị trong khối đã được phát động, triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh và bám sát với yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của trên về công tác thi đua khen thưởng. Chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Nhiều cơ quan, đơn vị có các chủ trương giải pháp khoa học, cách làm mới, sáng tạo, xây dựng và nhân rộng được các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, trở thành sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào thi đua phát triển trong từng cơ quan, đơn vị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua hoạt động thi đua, góp phần ổn định về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện thắng lợi chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2023.

Tại hội nghị, các đơn vị đã bình bầu các danh hiệu thi đua, ký giao ước thi đua năm 2023.

Trịnh Cường