Thứ 6, 03/02/2023, 01:26[GMT+7]

Tổng kết hoạt động cụm thi đua Ủy ban MTTQ các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2022

Thứ 6, 09/12/2022 | 16:09:44
3,258 lượt xem
Sáng 9/12, tại Ninh Bình, cụm thi đua Ủy ban MTTQ các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình nhận cờ luân lưu cụm trưởng năm 2023.

Các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình và lãnh đạo Ủy ban MTTQ các tỉnh trong cụm thi đua dự hội nghị. 

Tham gia phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo và chia sẻ cách làm sáng tạo của tỉnh Thái Bình, trong đó đã chủ động triển khai có hiệu quả thực hiện đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ; ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời cập nhật, kết nối giúp nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền". Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nhận được sự đồng tình, tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào xây dựng chùa cảnh, xứ họ đạo 4 gương mẫu; chương trình thắp sáng đường quê… Tập trung vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở, cây giống, vật nuôi làm sinh kế thoát nghèo. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được nâng cao hơn về chất lượng, có kiến nghị xác đáng được các cấp có thẩm quyền giải quyết...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực của cụm thi đua năm 2022. Đồng chí đề nghị năm 2023 cần khắc phục khó khăn, thách thức, tập trung, quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ, trong đó chú trọng đến công tác nắm tình hình nhân dân; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội quán triệt tinh thần không chạy theo số lượng, tập trung cho chất lượng. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc tổ chức các phong trào, cuộc vận động do mặt trận phát động, kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp…

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ các tỉnh đã bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2022. Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình nhận cờ luân lưu, đảm nhiệm Cụm trưởng cụm thi đua năm 2023.

Lương Thế Lộc

 (MTTQ tỉnh)