Thứ 3, 31/01/2023, 23:32[GMT+7]

Khối thi đua các cơ quan Đảng: Triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Thứ 6, 09/12/2022 | 18:00:23
3,541 lượt xem
Chiều ngày 9/12, Khối thi đua các cơ quan Đảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Lãnh đạo Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh - Đơn vị Trưởng Khối thi đua năm 2022 phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, Khối thi đua các cơ quan Đảng đã quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định của trung ương, bộ, ban, ngành về công tác thi đua, khen thưởng, các nội dung giao ước thi đua của Khối; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các ngày lễ lớn trong năm. Nội dung thi đua có nhiều chuyển biến tích cực, được cụ thể hóa bằng các tiêu chí đánh giá phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn. Hình thức tổ chức đa dạng, phong phú với nhiều hoạt động thi đua sôi nổi thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan tham gia. Các đơn vị luôn quan tâm khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Kịp thời phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua, góp phần động viên cán bộ, công chức, người lao động cơ quan tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, công tác thi đua, khen thưởng của Khối tập trung bám sát các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị thành viên trong Khối, định hướng phong trào thi đua hướng vào những nội dung công tác trọng tâm, trọng điểm của cơ quan, nhiệm vụ lớn của tỉnh, kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống ngành của các cơ quan, đơn vị… để động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua năm 2023. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của trung ương và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; bảo đảm thi đua, khen thưởng phải khách quan, dân chủ, thiết thực và hiệu quả, góp phần động viên, khích lệ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động đối với các tập thể và cá nhân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong Khối đã tiến hành bình xét, xếp loại thi đua năm 2022. Kết quả: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh xếp thứ nhất, đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xếp thứ nhì, đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua; xếp thứ ba có 2 đơn vị: Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen. Ngoài ra, các đại biểu đã thống nhất bầu Trường Chính trị tỉnh làm Trưởng Khối thi đua; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh làm Phó Trưởng Khối thi đua năm 2023.

 Anh Đào