Chủ nhật, 29/01/2023, 02:46[GMT+7]

Cụm thi đua các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2023

Thứ 2, 12/12/2022 | 17:52:49
2,575 lượt xem
Chiều ngày 12/12, tại UBND huyện Kiến Xương, Cụm thi đua các huyện, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua và khen thưởng năm 2023; ký giao ước thi đua năm 2023.

Cụm thi đua các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Năm 2022, nhiều phong trào thi đua của huyện, thành phố được phát động đã tạo sự lan tỏa, tích cực, thiết thực, thúc đẩy hoạt động kinh tế, chính trị trong toàn tỉnh. Phong trào thi đua yêu nước được phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng, biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến có nhiều chuyển biến, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành và các địa phương đối với việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, mọi tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và đạt được những kết quả tích cực.

Năm 2023, Cụm thi đua các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh về nội dung giao ước thi đua năm 2023 trên cơ sở đổi mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Cụm thi đua; đẩy mạnh các phong trào thi đua do trung ương, tỉnh phát động và các đợt thi đua theo chủ để, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và những ngày lễ lớn của đất nước…

Tại hội nghị, Cụm thi đua các huyện, thành phố đã ký kết giao ước thi đua năm 2023; bàn giao đơn vị trưởng cụm, phó cụm trưởng năm 2023.

Phạm Hưng
(Đài TT-TH Kiến Xương)