Thứ 7, 04/02/2023, 16:05[GMT+7]

Vũ Thư: Tập huấn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022

Thứ 3, 13/12/2022 | 16:26:52
2,350 lượt xem
Sáng ngày 13/12, UBND huyện Vũ Thư phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ có mức sống trung bình năm 2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Gần 500 đại biểu là cán bộ hội nông dân, hội phụ nữ, đài truyền thanh các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện được phổ biến Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn số 06/HD-SLĐTBXH của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022. Ngoài ra, các đại biểu được tập huấn kỹ năng thu thập thông tin và kê khai các biểu mẫu trong quá trình rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo.

Hội nghị nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ cơ sở kiến thức, phương pháp thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm đánh giá chính xác, khách quan, đúng quy định, từ đó giúp huyện thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo.

Quỳnh Lưu