Thứ 7, 22/06/2024, 09:56[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,66% so với năm 2021

Thứ 5, 15/12/2022 | 15:03:00
2,032 lượt xem

Nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên nhờ các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước.

Theo kết quả rà soát của Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện Quỳnh Phụ về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, tổng số hộ nghèo toàn huyện năm 2022 là 2.444 hộ, chiếm tỷ lệ  2,86 % (giảm 0,66% so với năm 2021); hộ cận nghèo là 22.405 hộ, chiếm tỷ lệ 2,81% (giảm 0,19% so với năm 2021); tổng số hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo là 231 hộ.

Quá trình rà soát bào đảm công khai, khách quan, dân chủ, kịp thời, đúng quy trình, đúng đối tượng. Sau khi có kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện Quỳnh Phụ sẽ triển khai việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 của Đảng, Nhà nước theo quy định.

  Nguyễn Cường