Thứ 6, 03/02/2023, 00:47[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Tập huấn giảm nghèo về thông tin năm 2022

Thứ 3, 20/12/2022 | 16:47:18
3,049 lượt xem
Sáng ngày 20/12, huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tập huấn giảm nghèo về thông tin năm 2022 cho các cán bộ công chức văn hóa, thông tin, trưởng đài truyền thanh 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ làm công tác thông tin cơ sở, cán bộ không chuyên trách cấp xã, thị trấn nắm vững các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.

Sau lớp tập huấn các đại biểu sẽ là những tuyên truyền viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu đưa huyện Quỳnh Phụ trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Mạnh Tường

(Đài TT – TH Quỳnh Phụ)