Thứ 6, 03/02/2023, 02:01[GMT+7]

2.272 gia đình hội viên phụ nữ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh Thái Bình

Thứ 3, 20/12/2022 | 17:19:04
2,230 lượt xem
Chiều ngày 20/12, Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh Thái Bình (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động giai đoạn 2020-2022.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc thực hiện Quỹ Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020 - 2022.

Trong 2 năm, Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh đã khảo sát, làm hồ sơ, giải ngân nguồn vốn với số tiền cho vay là 32,66 tỷ đồng cho 2.272 gia đình hội viên phụ nữ vay để đầu tư xây dựng, cải tạo công trình nước sạch và vệ sinh hộ gia đình, phát triển kinh tế. Nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh được hội viên sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, đã góp phần tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn đầu tư sản xuất, giúp gia đình hội viên yên tâm phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, cải thiện chất lượng cuộc sống; vai trò của tổ chức hội ngày càng được củng cố và phát triển.

Tại hội nghị, các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Quỹ Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2022 đã được biểu dương, khen thưởng.

Xuân Phương