Chủ nhật, 29/01/2023, 02:11[GMT+7]

Hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thái Bình

Thứ 6, 23/12/2022 | 15:31:27
4,309 lượt xem
Sáng ngày 23/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thái Bình, thực trạng và giải pháp.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Thái Bình hiện có gần 8.000 doanh nghiệp chủ yếu quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Những năm gần đây, khoa học công nghệ có bước phát triển mạnh mẽ, vấn đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được nhiều doanh nghiệp quan tâm, coi đây là chìa khóa để tạo đột phá trong phát triển. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn sử dụng công nghệ lạc hậu, chưa tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại. Để các doanh nghiệp tồn tại và phát triển, cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.

Tại hội thảo, lãnh đạo các sở, ngành và các nhà khoa học đã tích cực trao đổi, thảo luận, đánh giá thực trạng hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, xu hướng khởi nghiệp hiện nay và giai đoạn tới; xác định thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức đối với hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp; đề xuất các giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thái Bình giai đoạn tới...

Thông qua hội thảo nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Thu Hoài