Thứ 7, 04/02/2023, 21:33[GMT+7]

Đông Hưng: Tập huấn nâng cao năng lực công tác giảm nghèo bền vững

Thứ 6, 23/12/2022 | 16:09:44
3,770 lượt xem
Sáng ngày 23/12, UBND huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ nhằm hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các đại biểu dự tập huấn.

Các đại biểu là công chức tư pháp thực hiện công tác trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở, tổ trưởng các tổ hòa giải 38 xã, thị trấn trong huyện được thông tin về cơ chế chính sách, các dự án giảm nghèo như: chính sách việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, thông tin và các chính sách hỗ trợ về giảm nghèo khác. Các đại biểu còn được hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai một số chính sách trợ giúp xã hội.

Thông qua lớp tập huấn giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, nắm vững các chủ trương, chính sách và quy định của Đảng, Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, bảo đảm đúng đối tượng, hiệu quả và bền vững. Đây cũng là dịp các đại biểu cùng nhau trao đổi, chia sẻ những sáng kiến, cách làm mới, tìm ra giải pháp khắc phục khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Nông dân xã An Châu tích cực trồng cây vụ đông tăng thu nhập cho gia đình.

Trung Hiếu