Thứ 7, 28/01/2023, 21:05[GMT+7]

Thống nhất xét chuyển ngạch thanh tra năm 2022 cho 15 trường hợp

Thứ 6, 30/12/2022 | 14:44:47
1,824 lượt xem
Sáng ngày 30/12, Hội đồng xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra tổ chức họp nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét chuyển ngạch thanh tra năm 2022. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp.

Hội đồng xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra năm 2022 nghe Thanh tra tỉnh báo cáo 15 hồ sơ, trong đó 13 hồ sơ chuyển ngạch thanh tra viên và 2 hồ sơ chuyển ngạch thanh tra viên chính. Sau khi nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả tiếp nhận các hồ sơ và đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Hội đồng xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra đã thảo luận, bàn bạc và đánh giá các hồ sơ đã đáp ứng các yêu cầu đề ra.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc họp. 

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra nhất trí thông qua 15 trường hợp và đề nghị các cơ quan chuyên môn khẩn trương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục để trình ra quyết định chuyển ngạch thanh tra viên và thanh tra viên chính theo quy định.


Thu Thủy