Chủ nhật, 05/02/2023, 23:55[GMT+7]

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh: Phấn đấu vận động 10 tỷ đồng để chăm sóc nạn nhân chất độc da cam trong năm 2023

Thứ 6, 30/12/2022 | 15:24:23
2,518 lượt xem
Sáng ngày 30/12, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Điôxin tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Nạn nhân chất độc da cam thành phố Thái Bình nhận quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Thái Bình hiện có hơn 20.600 nạn nhân CĐDC. Năm 2022, Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin tỉnh đã làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nạn nhân CĐDC. Các cấp hội đã thực hiện hiệu quả việc xã hội hóa, vận động được hơn 6,3 tỷ đồng để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC trong đó tập trung vào hoạt động tẩy độc cải thiện sức khỏe; thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân CĐDC nhân các dịp lễ, tết. Số nạn nhân CĐDC được nhận quà tăng 2,83% so với năm 2021, số nạn nhân CĐDC gián tiếp được nhận quà đạt 100%. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động nạn nhân CĐDC tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội ở địa phương cũng được các cấp hội triển khai tích cực...

Năm 2023, các cấp hội nạn nhân CĐDC/Điôxin trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng của hội viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua vì nạn nhân CĐDC; phấn đấu vận động 10 tỷ đồng để chăm sóc nạn nhân CĐDC theo hướng thiết thực, hiệu quả, bền vững...  

Thu Hoài