Thứ 7, 04/02/2023, 22:41[GMT+7]

Năm 2022, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh phục vụ tra cứu tài liệu cho 485 tổ chức, cá nhân

Thứ 6, 30/12/2022 | 16:17:06
1,904 lượt xem
Năm 2022, Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh đã thực hiện kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại 7 cơ quan, đơn vị. Nội dung tập trung vào việc chấp hành các quy định của Nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức; các quy định của ngành.

Cán bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh tra cứu tài liệu lưu trữ qua hệ thống quản lý tài liệu điện tử.

Sau mỗi đợt kiểm tra, Chi cục đều tham mưu Sở Nội vụ thông báo kết quả kiểm tra gửi các cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục hạn chế, tồn tại. Công tác thu thập, bảo quản, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ được thực hiện tốt. Chi cục đã tổ chức thu tài liệu theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 7/2/2022 của UBND tỉnh được 70 hộp, 447 hồ sơ về kho lưu trữ lịch sử tỉnh. Công tác bảo quản hồ sơ, tài liệu được quan tâm, chú trọng. Công tác bảo vệ tài liệu trong kho lưu trữ lịch sử được kiểm tra thường xuyên hằng ngày như: Phòng, chống cháy nổ, mối mọt; duy trì nhiệt độ, độ ẩm trong kho… 

Năm 2022, Chi cục đã phục vụ tra cứu tài liệu cho 485 tổ chức, cá nhân, gồm 694 hồ sơ, 2.000 trang văn bản, trong đó chứng thực 536 hồ sơ, 1.608 trang văn bản. Đã thực hiện rà soát, thay bìa hồ sơ, hộp tài liệu trong kho lưu trữ lịch sử được 318 hộp, 4.645 hồ sơ; thực hiện số hóa  2.260 hồ sơ, 100.025 trang văn bản…

Năm 2023, Chi cục đề ra nhiều nhiệm vụ chuyên môn, trong đó chú trọng sưu tầm tài liệu quý hiếm bổ sung vào kho lưu trữ lịch sử; thực hiện đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và đề án số hóa tài liệu tại kho lưu trữ lịch sử; triển khai thu tài liệu của 5 cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử năm 2023; tổ chức quản lý, bảo quản tốt kho lưu trữ lịch sử, phục vụ yêu cầu nghiên cứu, khai thác hồ sơ, tài liệu của các tổ chức, công dân…

Hà Anh
(Chi cục Văn thư Lưu trữ, Sở Nội vụ)