Thứ 4, 01/02/2023, 17:14[GMT+7]

Đại hội đại biểu họ Tô tỉnh Thái Bình

Thứ 7, 31/12/2022 | 21:39:25
4,251 lượt xem
Sáng ngày 31/12, họ Tô tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các chi họ Tô tỉnh Thái Bình được nhận khen thưởng của Hội đồng họ Tô Việt Nam.

Đại hội có sự tham gia của 195 đại biểu đến từ 53 chi họ Tô trong tỉnh và hơn 300 đại biểu từ họ Tô mọi miền đất nước.

Trong nhiệm kỳ qua, hầu hết các chi họ và dòng họ ở các huyện, thành phố đã xây mới và tu bổ từ đường, lăng mộ, nơi thờ tự. Các phong trào, hoạt động của dòng họ Tô duy trì, phát triển đồng đều ở các địa phương, trong đó nhiều tập thể, cá nhân tâm huyết, nhiệt tình ủng hộ hoạt động kết nối dòng họ. Công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động dòng họ được quan tâm, tạo nên tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cá nhân, chi họ.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, họ Tô tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Nghĩa tình - Phát triển", nỗ lực gắn kết dòng họ; trùng tu, tôn tạo từ đường; duy trì thực hiện tốt hoạt động sinh hoạt dòng họ; xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài và quỹ tương thân tương ái; xây dựng dòng họ an ninh không có người vi phạm pháp luật...

Ban Chấp hành họ Tô tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội. 

Đại hội họ Tô tỉnh Thái Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu Ban chấp hành gồm 37 đại biểu.

Tại Đại hội, 13 chi họ Tô trong tỉnh và các cá nhân xuất sắc đã được khen thưởng.

Tú Anh