Thứ 4, 01/02/2023, 00:02[GMT+7]

Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh: Trao 1.900 suất quà cho hội viên

Thứ 7, 07/01/2023 | 18:34:13
1,258 lượt xem
Sáng ngày 7/1, Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2022, các cấp hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong tỉnh luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống Bộ đội Trường Sơn  "Anh hùng thời chiến - Gương sáng thời bình" thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác. Trong đó chú trọng làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội và đã  trao 1.900 suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên là thương binh, chất độc da cam với tồng số tiền trên 420 triệu đồng. Các hội viên luôn gương mẫu tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Năm 2023, các cấp hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, làm tốt công tác tình nghĩa; phấn đấu 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, gia đình học tập. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Nguyễn Triệu