Thứ 4, 26/06/2024, 04:13[GMT+7]

Đề xuất giải pháp với những trường hợp ngừng hưởng trợ cấp chính sách

Thứ 3, 17/01/2023 | 20:44:16
6,080 lượt xem
Chiều ngày 17/1, UBND tỉnh họp nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình công dân tập trung đông người liên quan đến việc ngừng hưởng chính sách người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Kết luận thanh tra số 44/KL-TTr, ngày 2/4/2015 và số 482/KL-TTr, ngày 29/11/2017 về thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, sau khi rà soát, thực chứng và ban hành quyết định ngừng trợ cấp đối với những trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, tình trạng đơn thư phản ánh, kiến nghị tăng, gửi đơn thư tập thể, tập trung đông người lên các cơ quan chức năng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 03-KL/TU, ngày 1/12/2020; Công văn số 696-CVTU, ngày 7/6/2022; Thông báo kết luận số 467-TB/TU, ngày 9/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại cuộc họp.Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất một số giải pháp tuyên truyền nhằm cung cấp cụ thể nhất các quy định chính sách và các kết luận thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết luận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, trong tuyên truyền phải có nội dung cụ thể, linh hoạt, người đứng đầu phải nắm chắc các quy định để hướng dẫn, trả lời cho người dân và hội viên của mình. Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của ngành lao động - thương binh và xã hội thời gian qua, đồng chí đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nắm bắt các trường hợp thuộc diện ngừng hưởng trợ cấp chính sách, phối hợp với các cấp, ngành có sự quan tâm, chăm lo hơn nữa đến những đối tượng này để bảo đảm tốt chính sách an sinh xã hội. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình kích động, lôi kéo tập trung đông người gây mất trật tự an ninh. Cố gắng dứt điểm tình trạng này trong thời gian sớm nhất để ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

                                                                      Đỗ Hồng Gia