Thứ 4, 29/03/2023, 13:24[GMT+7]

Bảo đảm quy định của pháp luật trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến

Thứ 2, 13/03/2023 | 08:51:55
2,377 lượt xem
Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Thái Bình là một trong những tỉnh đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng. Nhân dân Thái Bình đã tiễn đưa trên 50 vạn lượt người con tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường và làm nghĩa vụ quốc tế. Kết thúc chiến tranh, Thái Bình có trên 5,2 vạn liệt sĩ, 5.689 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 4,5 vạn thương bệnh binh.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin các cấp thăm hỏi và trao quà cho gia đình người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã thường xuyên thực hiện tốt chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành phong trào sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và trong các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần, động viên các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đặc biệt, việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến (HĐKC) và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị trong tỉnh quan tâm chú trọng, thực hiện kịp thời, đầy đủ.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện chính sách đối với người HĐKC và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, hạn chế trong quá trình hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ, rà soát hồ sơ, bổ sung hồ sơ sau các quy định sửa đổi. Vì vậy, có những trường hợp được hưởng chế độ chính sách nhưng chưa đúng với quy định của Nhà nước. Bà Đặng Ngọc Hạnh, Trưởng phòng Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Năm 2014, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tại tỉnh Thái Bình, sau đó đã ban hành Kết luận thanh tra số 44/KL-TTr, ngày 2/4/2015 và Kết luận thanh tra số 482/KL-TTr, ngày 29/11/2017. Thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Thái Bình đã thành lập tổ công tác của tỉnh, huyện, xã gồm các ngành lao động - thương binh và xã hội, y tế, hội cựu chiến binh, hội nạn nhân chất độc da cam, quân sự, công an để chỉ đạo, rà soát hồ sơ, thực chứng đánh giá tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ người HĐKC. Kết quả thực chứng được lập biên bản, tổng hợp, tổ chức hội nghị thông báo công khai đến người thuộc diện rà soát và các tổ chức, cá nhân liên quan ở địa phương. Các ý kiến trong quá trình công khai đều được tiếp thu giải quyết hoặc giải thích, hướng dẫn, trả lời theo đúng quy định của pháp luật.

Đến nay, việc rà soát thực hiện kết luận thanh tra đã cơ bản hoàn thành. Qua rà soát, những trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ theo quy định tại thời điểm lập hồ sơ đã phải ngừng hưởng chính sách. Đại đa số người HĐKC đã chấp hành theo quyết định của các cơ quan chức năng. Các trường hợp có đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, đơn khởi kiện đều đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số người HĐKC mặc dù đã được các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, giải thích, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp nhưng vẫn tiếp tục có đơn, thư ý kiến hoặc tập trung đến các cơ quan chức năng khiếu kiện đông người.

Để sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này, góp phần giữ vững an ninh trật tự, theo ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát đối tượng hưởng chính sách người HĐKC và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân theo Pháp lệnh số 02/2020/PL-UBTVQH14, ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành chức năng. Tăng cường công tác tiếp công dân, trả lời đơn thư, giải quyết ý kiến, khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Kiên trì đối thoại, hướng dẫn, giải thích quy định chính sách, tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng đối với các trường hợp phải ngừng hưởng chính sách người HĐKC và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH để ổn định tình hình. Quan tâm hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với người và gia đình người có công với cách mạng.

 Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh và huyện Tiền Hải thăm hỏi, trao quà cho nạn nhân chất độc da cam xã An Ninh.

Đỗ Hồng Gia

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày