Thứ 2, 05/06/2023, 07:04[GMT+7]

Tập huấn công tác hội cựu thanh niên xung phong

Thứ 5, 25/05/2023 | 15:22:50
2,315 lượt xem
Trong 2 ngày: 25-26/5, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức tập huấn công tác hội năm 2023 cho gần 300 cán bộ hội các cấp.

Lãnh đạo Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn.

Cán bộ hội cựu TNXP các cấp được thông tin về: một số vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu TNXP Việt Nam; nội dung trọng tâm công tác hội và phong trào cựu TNXP nhiệm kỳ 2021-2026; một số nội dung về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn. 

Qua tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn cho cán bộ hội cựu TNXP các cấp; từ đó xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các phong trào, hoạt động công tác; củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hội cựu TNXP.

Xuân Phương