Thứ 4, 04/10/2023, 13:18[GMT+7]

Kiến Xương phấn đấu 99% cán bộ, giáo viên nghỉ hưu gia nhập Hội Cựu giáo chức

Thứ 3, 06/06/2023 | 16:11:15
3,649 lượt xem
Đó là một trong những mục tiêu của Hội Cựu giáo chức huyện Kiến Xương đề ra tại Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức vào sáng ngày 6/6.

Lãnh đạo Hội Cựu giáo chức tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu giáo chức huyện Kiến Xương đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho hội viên; tích cực tuyên truyền, vận động xây dựng và phát triển hội viên cả về số lượng và chất lượng. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, trọng tâm là đoàn kết giúp nhau, giữ vững phẩm chất nhà giáo, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Đặc biệt, Hội đã khơi dậy được trí tuệ của cựu giáo chức tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay có gần 2.000 hội viên tham gia sinh hoạt ở 33 cơ sở hội xã, thị trấn.

Lãnh đạo huyện Kiến Xương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2023 – 2028: phấn đấu vận động 99% cán bộ nhân viên, giáo viên nghỉ hưu gia nhập hội; 100% hội cơ sở đạt tiêu chuẩn hội cơ sở vững mạnh, Huyện hội đạt vững mạnh; 100% cán bộ hội viên giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức nhà giáo, gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; 70 - 80% hội viên thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao...

Các tập thể, cá nhân được Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Hội Cựu giáo chức tỉnh khen thưởng.Lãnh đạo huyện Kiến Xương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Hội Cựu giáo chức tỉnh và UBND huyện Kiến Xương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển Hội nhiệm kỳ 2018-2023.

                                               Thu Thủy