Thứ 4, 06/12/2023, 09:13[GMT+7]

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Thái Thụy

Thứ 4, 18/10/2023 | 19:49:49
7,275 lượt xem
Sáng ngày 18/10, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Thái Thụy tổ chức Đại hội lần thứ II

Các đại biểu dự đại hội.

5 năm qua, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Thái Thụy đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Hội đã động viên, giúp đỡ các hội viên phát triển kinh tế gia đình, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Trong đó, vận động hội viên hiến hơn 2.000m2 đất ở, hàng nghìn ngày công để mở rộng đường giao thông và xây dựng các công trình nông thôn mới; ủng hộ xây dựng 2 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội trị giá 155 triệu đồng; ủng hộ hàng chục triệu đồng cho đồng bào lũ lụt và quỹ phòng, chống dịch Covid-19…

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện tiếp tục tuyên truyền, giáo dục hội viên phát huy truyền thống của người lính Trường Sơn, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế; đẩy mạnh công tác tình nghĩa, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phấn đấu không còn gia đình hội viên nào là hộ nghèo và nhà dột nát; tích cực tuyên truyền lịch sử truyền thống để chiến sĩ Trường Sơn gia nhập Hội từ 80% đến 100%.

Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2023 – 2028, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Trần Tuấn