Thứ 5, 07/12/2023, 00:53[GMT+7]

Thắt chặt đoàn kết ở khu dân cư

Thứ 7, 18/11/2023 | 10:13:20
6,319 lượt xem
18/11 hàng năm đã trở thành một sự kiện quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân cả nước nói chung, nhân dân tỉnh Thái Bình nói riêng. Đây là dịp các khu dân cư đồng loạt tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó thắt chặt tình làng nghĩa xóm, gắn kết ý Đảng với lòng dân.

Video: 181123-THAT_CHAT_DOAN_KET_TAI_KHU_DAN_CU_s1.mp4?_t=1700278266

 

 Nguyễn Triệu – Tiến Đạt