Thứ 2, 04/03/2024, 23:01[GMT+7]

Diện mạo mới cơ quan hành chính huyện Quỳnh Phụ

Thứ 7, 09/12/2023 | 17:56:50
5,987 lượt xem
Với quyết tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công nhân, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc cũng như người dân đến giao dịch, từ đầu nhiệm kỳ đến nay huyện Quỳnh Phụ tập trung xây mới, cải tạo, nâng cấp các trụ sở hành chính trên địa bàn huyện, qua đó tạo diện mạo mới trên quê hương Quỳnh Phụ.

Video: 091223-_Diem_mao_moi_co_quan_hanh_chinh_huyen_Quynh_Phu.mp4?_t=1702119307

Nguyễn Cường – CTV Kiên Trung