Thứ 6, 01/03/2024, 11:14[GMT+7]

Thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước

Thứ 4, 03/01/2024 | 17:47:11
4,458 lượt xem
Chiều ngày 3/1, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho Sở Nội vụ.

Năm 2023, ngành nội vụ Thái Bình đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các mặt công tác khoa học, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở đã tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy, về quản lý cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Hoạt động quản lý công vụ, công chức được đổi mới. Công tác cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đặc biệt là các lĩnh vực cơ bản, thiết yếu với người dân, doanh nghiệp. Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm, chủ động, sát sao theo hướng tôn vinh, khen thưởng, biểu dương đối tượng lao động trực tiếp. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được duy trì ổn định, tuân thủ pháp luật, chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết cac vấn đề phức tạp phát sinh. Công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, công tác thanh tra, pháp chế, đào tạo, bồi dưỡng đã có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhà nước của ngành nội vụ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của ngành nội vụ Thái Bình trong năm qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới ngành nội vụ tập trung tham mưu tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, phương án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS); đổi mới nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và giải quyết nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của các tổ chức, cá nhân đúng quy định. Thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Các tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Các cá nhận nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Các tập thể nhận giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ. 

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh, giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ.

Xuân Phương