Chủ nhật, 03/03/2024, 03:46[GMT+7]

Hội Nông dân Kiến Xương: Phấn đấu 75% số hộ trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi

Thứ 6, 12/01/2024 | 16:46:46
2,638 lượt xem
Sáng ngày 12/1, Hội Nông dân huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.

Năm 2023, các cấp hội nông dân huyện Kiến Xương đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, phù hợp với thực tiễn, đạt kết quả tốt. Các phong trào thi đua đã phát động sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong năm qua, toàn hội đã có gần 23.800 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt tỷ lệ 75% so với tổng số hộ đăng ký. Các cấp hội đã vận động hội viên giúp nhau vượt qua khó khăn, thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Đã có 465 hộ nghèo được các chi hội đăng ký giúp đỡ bằng nhiều hình thức, đồng thời vận động hội viên giúp nhau giống, vốn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh tăng thu nhập cho gia đình.

Năm 2024, Hội Nông dân huyện Kiến Xương phấn đấu kết nạp mới từ 600 hội viên trở lên, có từ 97% số tổ chức cơ sở hội trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 40% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% cơ sở hội tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Phấn đấu có từ 75% số hộ gia đình đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 91% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam tại hội nghị.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND huyện Kiến Xương khen thưởng tại hội nghị.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Kiến Xương trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023 đã được các cấp hội nông dân khen thưởng.

                                                                    Thu Thủy