Thứ 7, 13/04/2024, 11:25[GMT+7]

Chia sẻ cùng doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi của người lao động

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:57:01
10,532 lượt xem
Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do các tác động của yếu tố khách quan lẫn chủ quan, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã nỗ lực vượt khó, đồng hành cùng doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Đồng thời, không ngừng phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình nhằm đẩy mạnh thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Để hiểu rõ hơn những kết quả nổi bật trong năm qua và giải pháp của ngành BHXH trong thời gian tới, phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn ông Phạm Quốc Thái, Giám đốc BHXH tỉnh.

Ông Phạm Quốc Thái, Giám đốc BHXH tỉnh tặng sổ BHXH và thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Phóng viên: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật BHXH tỉnh đã đạt được trong năm 2023?

Ông Phạm Quốc Thái: Năm 2023, với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ viên chức, người lao động trong toàn ngành, BHXH tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác. Số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt trên 5.800 tỷ đồng, đạt 101,2% chỉ tiêu thi đua BHXH Việt Nam giao. Toàn tỉnh hiện có 229.350 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 3.526 người; 56.100 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 3.330 người và 218.460 người tham gia BHTN, tăng 3.630 người so với cùng kỳ năm 2022. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.635.450 người tham gia BHYT, đạt  87,5% dân số của tỉnh, tăng 12.282 người so với cùng kỳ năm 2022.

BHXH tỉnh đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình, nâng cao chất lượng công tác giám định, kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT. Trong năm 2023, đã giám định và chi trả cho 2.730.942 lượt người KCB nội, ngoại trú, tổng chi phí KCB tại tỉnh là 1.834,6 tỷ đồng. BHXH tỉnh cũng đã giải quyết cho 87.905 người và lượt người hưởng chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 11.164 người hưởng trợ cấp BHTN.

Nhằm đưa chính sách BHXH, BHYT đến với mọi tầng lớp nhân dân, chúng tôi tích cực đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, chú trọng tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, tuyên truyền nhóm, ra quân tư vấn tại hộ gia đình. Với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 12/KH-UBND của Tổ đề án 06 của tỉnh. Tích cực triển khai giao dịch điện tử và các dịch vụ công trực tuyến, phục vụ tốt các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh, được nhân dân tin tưởng và đồng thuận cao.

Phóng viên: Năm 2023, nhiều chủ doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất, kinh doanh thậm chí còn khó khăn hơn so với thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Đối diện với tình trạng đó, BHXH tỉnh đã có những cách làm như thế nào để vẫn thực hiện tốt công tác thu BHXH, bảo đảm quyền lợi cho người lao động?

Ông Phạm Quốc Thái: Trong bối cảnh kinh tế - xã hội nhiều khó khăn, việc thực hiện công tác thu phải hết sức linh hoạt, phù hợp, luôn lấy việc bảo đảm quyền lợi của người lao động làm mục tiêu cao nhất. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với ngành thuế thực hiện rà soát, đối chiếu thông tin về các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp đang hoạt động để đôn đốc, đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động kịp thời. Đồng thời, cung cấp thông tin doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT đến các sở, ngành liên quan để phối hợp đôn đốc.

BHXH tỉnh phân công đơn vị cho từng cán bộ thu chuyên quản thường xuyên phối hợp với đơn vị, hướng dẫn nghiệp vụ, định kỳ gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT. Rà soát phân loại các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, phân tích nguyên nhân, từ đó báo cáo, đưa ra các giải pháp kịp thời.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng tăng cường thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi chậm đóng và xử phạt những đơn vị đóng chậm, đóng thiếu và trốn đóng BHXH, BHYT. Đối với các đơn vị, doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, cơ quan BHXH chuyển hồ sơ khởi kiện sang tổ chức công đoàn.

Ngoài ra, chúng tôi tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động về chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, từng bước thực hiện hiệu quả việc thu hồi và xử lý chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Phóng viên: Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm chăm lo cho đời sống của nhân dân, trong đó coi BHXH, BHYT là trụ cột trong chính sách an sinh xã hội. Thời gian qua, công tác phát triển và mở rộng độ bao phủ của BHXH, BHYT có gặp khó khăn gì, thưa ông?

Ông Phạm Quốc Thái: BHXH, BHYT là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe và bảo đảm quyền lợi cho người lao động, người dân. Tuy nhiên năm 2023, công tác phát triển và mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT có những khó khăn nhất định.

Thứ nhất, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên nhiều lao động tự do ở nông thôn không có việc làm, thu nhập giảm, dẫn đến công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình gặp khó khăn, số người dừng đóng có xu hướng gia tăng.

Thứ hai, nhận thức của một số chủ sử dụng lao động và người lao động về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN chưa cao. Vẫn còn tình trạng doanh nghiệp không đóng, đóng không đủ số người thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.

Thứ ba, chính sách BHXH tự nguyện theo quy định hiện nay chưa thực sự hấp dẫn đối với người dân. Thời gian tới, một số quy định mới về BHXH tự nguyện theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi phần nào sẽ tăng sức thu hút của chính sách BHXH tự nguyện.

Thứ tư, từ ngày 1/7/2023 triển khai tăng mức đóng BHYT hộ gia đình (do mức lương cơ sở tăng) nên một bộ phận người dân tuổi cao, có thu nhập thấp không có khả năng tham gia tiếp. Bên cạnh đó, cũng có một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, không tham gia BHYT để phòng lúc ốm đau bệnh tật.

Phóng viên: BHXH tỉnh Thái Bình đặt ra những mục tiêu gì trong năm 2024 và triển khai thực hiện kế hoạch đó như thế nào?

Ông Phạm Quốc Thái: Xác định còn nhiều khó khăn, thách thức trước mắt, song với quyết tâm tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được BHXH giao. Chúng tôi phấn đấu thu đạt 100% dự toán BHXH Việt Nam giao, giảm tỷ lệ nợ xuống thấp hơn dự toán. Tiếp tục phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu lộ trình thực hiện BHXH, BHYT toàn dân. Giải quyết tốt, kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Tiếp tục chú trọng chuyển đổi số, phục vụ tốt doanh nghiệp và người dân.

Để hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong năm 2024, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đặc biệt là Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác BHXH, BHYT trên địa bàn; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển số người tham gia BHXH, BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông với nhiều hình thức phong phú, tạo thuận lợi nhất để người dân tiếp cận, hiểu về quyền lợi, ý nghĩa an sinh xã hội của chính sách BHXH, BHYT. Giải quyết tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHTN; phối hợp với các cơ sở KCB tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ quỹ BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt quyền lợi của nhân dân, bảo đảm tốt an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Trong một năm nhiều khó khăn nhưng thu BHXH, BHYT, BHTN vẫn vượt chỉ tiêu đề ra.

Duy Tùng

(Thực hiện)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày