Thứ 3, 28/05/2024, 08:06[GMT+7]

Xây dựng tác phẩm báo chí, bài viết chất lượng về xây dựng Đảng

Thứ 5, 07/03/2024 | 15:37:31
11,536 lượt xem
Sáng ngày 7/3, Tỉnh ủy tổ chức phát động hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV và Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì lễ phát động.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Sau lễ phát động hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III và Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 của tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã chủ động tổ chức triển khai; đồng thời tích cực tuyên truyền sâu rộng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh) đã tiếp nhận 577 bài viết, tác phẩm thuộc loại hình tạp chí, báo, phát thanh truyền hình tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III - năm 2023, trong đó nhiều bài viết có chất lượng khá cao. 

Toàn tỉnh có 23 tác phẩm gửi tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023. Đây là những tác phẩm báo chí chất lượng đã được các tác giả/nhóm tác giả lựa chọn để tham gia giải. Nội dung tác phẩm tham gia giải được các tác giả/nhóm tác giả đầu tư kỹ lưỡng, có chiều sâu; hình thức thể hiện hấp dẫn với nhiều thể loại như: tọa đàm, phóng sự, longform, tác phẩm dài kỳ, chất lượng tốt. 

Loạt bài 5 kỳ longform “Đối thoại tạo niềm tin” của nhóm tác giả: Nguyễn Hình, Đào Quyên, Thu Thủy, Dương Việt Hùng, Anh Dân (Báo Thái Bình) là 1 trong 120 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh trao thưởng cho nhóm tác giả của Báo Thái Bình. 

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh nhấn mạnh: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Giải Búa liềm vàng nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng với những nội dung mới để phản ánh kịp thời những trọng tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn sau gần 40 năm đổi mới đất nước. Hình thành nguồn tác phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương, “phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của cuộc thi và giải thưởng; chỉ đạo, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên trang thông tin điện tử, trang fanpage và các ấn phẩm... bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Khuyến khích đội ngũ những người làm báo, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bám sát các trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhất là những chủ trương, định hướng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; những vấn đề mới, khó; những đề tài cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận quan tâm; những đổi mới, đột phá trong công tác xây dựng Đảng; những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... để không ngừng sáng tạo, xây dựng những tác phẩm báo chí, những bài viết có chất lượng về xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phục vụ công tác tuyên truyền và tham gia giải năm 2024. Quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả; “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; xác định việc trăn trở để có bài dự thi chất lượng là quyền lợi, là trách nhiệm đối với Đảng.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thái Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Đồng chí Nguyễn Đức Luận, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại lễ phát động. 

Tin: Đào Quyên
Ảnh: Tiến Đạt


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày