Thứ 6, 31/05/2024, 03:17[GMT+7]

Tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Chủ nhật, 24/03/2024 | 16:57:41
18,614 lượt xem
Ngày 24/3, các huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Lãnh đạo Sở Nội vụ kiểm tra việc lấy ý kiến cử tri tại xã Quỳnh Bảo. Ảnh: Nguyễn Cường

* Quỳnh Phụ: 

Sáng ngày 24/3, huyện Quỳnh Phụ tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã tại 3 xã: Quỳnh Trang, Quỳnh Bảo và Quỳnh Xá thành một đơn vị hành chính mới.

Đúng 6 giờ 30 phút, các tổ lấy ý kiến cử tri bố trí thành viên đến từng hộ gia đình của các thôn, xóm, khu dân cư để xin ý kiến của từng cử tri. Quá trình lấy phiếu được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, công khai, dân chủ, minh bạch. Các tổ lấy ý kiến thực hiện ghi, phát, thu phiếu và tổng hợp kết quả nhanh chóng, chính xác, theo đúng trình tự, hướng dẫn.

Đến 13 giờ cùng ngày, việc lấy phiếu, kiểm phiếu hoàn thành. Theo số liệu tổng hợp, tổng số cử tri có mặt tại các xã trong diện sáp nhập là 11.063 người, số cử tri đã lấy ý kiến là 11.063 người, đạt tỷ lệ 100%. Số cử tri đồng ý 11.063/11.063 người, đạt tỷ lệ 100%. Quá trình lấy phiếu tư tưởng của nhân dân trong các xã đều phấn khởi, vui mừng khi địa phương mình được sáp nhập thành đơn vị hành chính mới.

 Người dân xã Quỳnh Xá tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Nguyễn Cường 

Sau khi hoàn thành lấy ý kiến cử tri, các địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trình HĐND cấp xã, cấp huyện thông qua, sau đó báo cáo UBND tỉnh để hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh theo quy định.

* Hưng Hà: 

Sáng ngày 24/3, huyện Hưng Hà tổ chức lấy phiếu ý kiến cử tri về việc sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đối với 3 xã: Điệp Nông, Dân Chủ và Hùng Dũng.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Hưng Hà kiểm tra các thủ tục lấy phiếu ý kiến của cử tri tại xã Dân Chủ, Hùng Dũng. Ảnh: Thanh Thủy

Theo lộ trình, huyện Hưng Hà thực hiện sắp xếp ĐVHC của 3 xã gồm: Điệp Nông, Dân Chủ, Hùng Dũng thành một ĐVHC mới, dự kiến tên gọi là xã Quang Trung. Đây đều là các xã có vị trí địa lý thuận lợi; tương đồng về phong tục, tập quán, truyền thống, văn hóa, sinh hoạt của người dân. Sau khi sáp nhập sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong việc hoạch định các định hướng phát triển kinh tế -xã hội, thu hút đầu tư vào địa bàn.

Tham gia buổi lấy phiếu ý kiến cử tri, xã Điệp Nông có 7.867 cử tri, xã Dân Chủ có 3.087 cử tri, xã Hùng Hũng có 3.168 cử tri; qua đánh giá nhìn chung các cử tri đều cơ bản đồng tình nhất trí về việc sáp nhập ĐVHC cấp xã. 

Cử tri xã Hùng Dũng ghi phiếu lấy ý kiến về việc sáp nhập ĐVHC cấp xã. Ảnh: Thanh Thủy Tổ chức lấy phiếu cử tri tại xã Dân Chủ. Ảnh: Thanh Thủy 

Việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại 3 xã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; phát huy quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác sắp xếp ĐVHC cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025.

* Đông Hưng:

Đúng 6 giờ sáng ngày 24/3, 46 địa điểm bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện Đông Hưng đã tổ chức khai mạc. Trên 34.000 cử tri đã bày tỏ quan điểm qua lá phiếu của mình.

Lãnh đạo huyện Đông Hưng kiểm tra việc lấy ý kiến cử tri tại xã Phong Châu. Ảnh: Thu Hiền Lãnh đạo huyện Đông Hưng kiểm tra việc lấy ý kiến cử tri tại xã An Châu. Ảnh: Thu Hiền 

Giai đoạn 2023 - 2025, huyện Đông Hưng có 9 xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính gồm: Liên Giang, An Châu, Đô Lương, Phong Châu, Chương Dương, Hợp Tiến, Đông Động, Đông Xuân, Đông Quang. Để quá trình lấy ý kiến diễn ra bảo đảm công khai, dân chủ và đúng luật, cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là các xã thuộc diện sắp xếp đã đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt công tác rà soát, lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri và các văn bản chỉ của cấp trên tại UBND xã, nhà văn hóa các thôn. Ngoài ra, UBND các xã đã thành lập 46 tổ lấy ý kiến cử tri ở 46 thôn, xóm với 364 thành viên và tổ chức hội nghị quán triệt, hướng dẫn các tổ lấy ý kiến cử tri.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt và nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, các xã đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo đúng tiến độ đề ra với tỉ lệ cử tri đồng ý cao. Đa số cử tri ở các xã đồng ý với đề án sắp sếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện, trong đó có 4 xã Phong Châu, Hợp Tiến, Đông Quang, An Châu đạt 100%, xã đạt tỷ lệ cử tri đồng ý thấp nhất là 94,16%.

Thành viên Tổ công tác thôn Quang Trung, xã Đông Xuân lấy ý kiến cử tri tại hộ gia đình. Ảnh: Thu Hiền Thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang tổ chức lấy ý kiến cử tri. Ảnh Thu Hiền 

Kết quả đạt được từ việc lấy ý kiến cử tri là cơ sở để các địa phương tổ chức kỳ họp HĐND thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2025, tạo hành lang pháp lý thực hiện thành công đề án; đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, Nhà nước.

* Tiền Hải: 

Huyện Tiền Hải tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tại 7 xã: Đông Quý, Đông Trung, Đông Phong, Nam Thanh, Nam Thắng, Tây Tiến, Tây Phong.

Theo đó, huyện tổ chức sáp nhập 3 xã Đông Trung, Đông Phong, Đông Quý để thành lập xã Đông Quang; sáp nhập 2 xã Nam Thanh, Nam Thắng để thành lập xã Nam Tiến; sáp nhập 2 xã Tây Tiến và Tây Phong để thành lập xã Ái Quốc. Từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 24/3, 34 thôn thuộc địa bàn 7 xã trên đã đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri. Tổng số cử tri theo danh sách niêm yết là trên 25.000 cử tri. Các xã đã thành lập 34 tổ lấy ý kiến cử tri tại 34 thôn; phân công các thành viên đến từng gia đình để phát phiếu lấy ý kiến cử tri.

Tổ lấy ý kiến cử tri tại xã Đông Phong tổ chức triển khai việc lấy ý kiến cử tri. Ảnh: Trần Tuấn 

Lấy ý kiến cử tri tại xã Đông Phong. Ảnh: Trần Tuấn 

Do làm tốt công tác lãnh đạo cùng sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo nên việc lấy ý kiến cử tri tại 34/34 thôn của 7 xã nhận được sự đồng thuận cao của cử tri, tỷ lệ cử tri tham gia lấy ý kiến và đồng ý với chủ trương sắp xếp ĐVHC đạt trên 99%.

Việc lấy ý kiến cử tri ở Tiền Hải đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Nhóm phóng viên 

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày