Thứ 6, 21/06/2024, 19:05[GMT+7]

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Kiến Xương lần thứ V

Thứ 5, 30/05/2024 | 16:43:05
4,446 lượt xem
Trong 2 ngày 29-30/5, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Kiến Xương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Lãnh đạo huyện Kiến Xương tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2019-2024, công tác hội và phong trào thanh niên của huyện Kiến Xương đạt nhiều kết quả nổi bật, có 100% chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội lần thứ IV đề ra. Các cấp hội làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; xây dựng, phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Các cơ sở hội tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, có nhiều nét mới đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, thanh niên. Công tác chỉ đạo của hội từng bước đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, khoa học, kịp thời, quyết liệt, hướng về cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Các phong trào của hội đã phát huy hiệu quả tích cực, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia hưởng ứng, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, phát triển. Các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Lãnh đạo Hội LHTN tỉnh tặng cờ thi đua cho Ủy ban Hội LHTN huyện Kiến Xương. 

Nhiệm kỳ 2024-2029,  Hội LHTN huyện Kiến Xương phấn đấu: Hàng năm 100% tổ chức hội LHTN các cấp và 100% các tổ chức khác của thanh niên phát động phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện; 100% cơ sở hội tổ chức học tập, thực hành các kỹ năng số cho hội viên, thanh niên; 100% các cấp bộ hội áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều phối hoạt động của thanh niên tình nguyện; hàng năm trên 300 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và hỗ trợ duy trì ít nhất 2 xã triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

Lãnh đạo huyện Kiến Xương tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN huyện Kiến Xương nhiệm kỳ 2024-2029. 

Đại hội đã hiệp thương cử 21 đại biểu tiêu biểu tham gia Ủy ban Hội LHTN huyện Kiến Xương nhiệm kỳ 2024 - 2029, hiệp thương cử Chủ tịch, Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra Hội LHTN huyện Kiến Xương nhiệm kỳ 2024-2029; cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thu Thủy