Thứ 4, 26/06/2024, 05:42[GMT+7]

UBND tỉnh họp nghe báo cáo về công tác quản lý nhà nước các đề tài, dự án khoa học công nghệ

Thứ 2, 10/06/2024 | 17:04:31
7,901 lượt xem
Chiều ngày 10/6, đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về công tác quản lý nhà nước các đề tài, dự án khoa học công nghệ.

Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ quản lý 52 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh trong đó có 19 đề tài chuyển tiếp từ năm 2022, 2023 sang và 33 đề tài thực hiện từ năm 2024. Các đề tài được triển khai thực hiện cơ bản bảo đảm tiến độ theo thuyết minh đã được phê duyệt và đạt được những kết quả bước đầu. Đối với dự án xây dựng khu thực nghiệm sinh học công nghệ cao tỉnh Thái Bình tại xã Minh Quang (Vũ Thư) giai đoạn I, Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực, chủ động tham gia, phối hợp cùng UBND huyện Vũ Thư trong công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án, song tiến độ thực hiện dự án vẫn còn chậm so với kế hoạch. 

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh; đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá, ứng dụng kết quả, sản phẩm của các đề tài vào thực tiễn, đặc biệt là các đề tài về lĩnh vực y tế, giáo dục, sản xuất. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Thái Bình.

Đối với dự án xây dựng khu thực nghiệm sinh học công nghệ cao tỉnh Thái Bình tại xã Minh Quang (Vũ Thư) giai đoạn I, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp các nội dung liên quan đến dự án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/6. 

Thu Hoài