Thứ 5, 25/07/2024, 08:45[GMT+7]

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Đông Hưng

Thứ 3, 18/06/2024 | 15:46:44
9,674 lượt xem
Sáng ngày 18/6, Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Đông Hưng tổ chức công bố quyết định thành lập và Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Cựu CAND Việt Nam tặng hoa chúc mừng.

Hội Cựu CAND huyện Đông Hưng thu hút trên 150 hội viên là cán bộ, chiến sĩ CAND trên địa bàn huyện đã nghỉ chế độ. Hội Cựu CAND huyện thành lập và hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên là các thế hệ cựu CAND, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ cựu công an; tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Hội cũng sẽ phát huy tinh thần của hội viên góp ý và tích cực thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo đảm an trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Đông Hưng trao quyết định công nhận thành lập Hội Cựu CAND huyện.Ban Chấp hành Hội Cựu CAND huyện Đông Hưng nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt Đại hội.  

Đại hội đã công bố quyết định thành lập Hội, bầu các đại biểu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra Hội Cựu CAND huyện Đông Hưng nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thu Hiền