Thứ 5, 25/07/2024, 07:45[GMT+7]

Hội Hữu nghị Việt Nam –Campuchia tỉnh: Sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2024 và gặp mặt, tặng quà cho sinh viên Campuchia ra trường về nước công tác

Thứ 7, 29/06/2024 | 09:55:42
4,142 lượt xem

Sáng ngày 26/6, Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam–Campuchia tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và gặp mặt, tặng quà sinh viên Campuchia ra trường về nước công tác.

 6 tháng đầu năm 2024, hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 45 năm (07/01/1979 – 07/01/2024) chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam và tổng kết phong trào thi đua “Thắm mãi nghĩa tình đồng đội”  ở cấp tỉnh, huyện, thành phố; động viên các sinh viên Campuchia được nhận đỡ đầu. 

Ban Thường vụ Tỉnh hội đã tổ chức gặp mặt, tặng quà 39 sinh viên Campuchia đang học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình không về nước ở lại trường cùng vui xuân đón tết cổ truyền của Việt Nam. Nhân dịp tết CholChnamThomay, đã tặng quà cho đoàn lưu sinh viên Campuchia và cử đại biểu cùng chung vui đón tết với các em sinh viên Campuchia. Kiện toàn, bổ sung cán bộ Ban chấp hành hội cấp huyện.

Tập trung tuyên truyền vận động phát triển hội viên; đã kết nạp 134 hội viên và thành lập 7 chi hội mới ở cấp xã, phường, thị trấn, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 1.819 hội viên; 83 chi hội. 

Cán bộ, hội viên hội tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương; ủng hộ các quỹ: Đền ơn đáp nghĩa; nhân đạo…

Tỉnh hội và hội các huyện, thành phố đã tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho cán bộ, hội viên cao tuổi; tổ chức tốt công tác tình nghĩa: Thăm hỏi hội viên ốm đau; tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác hội 6 tháng cuối năm 2024: Các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại nhân dân và phong trào “Ươm mầm hữu nghị”. Hội các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả công tác đỡ đầu sinh viên CPC đang học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Phát động phong trào ủng hộ xây dựng quỹ "Ươm mầm hữu nghị".

 Phát triển hội viên và thành lập các chi hội mới ở xã, phường, thị trấn. Nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội ở cơ sở; làm tốt công tác tình nghĩa; thực hiện phong trào thi đua "Thắm mãi nghĩa tình đồng đội", xây dựng các tổ chức hội vững mạnh toàn diện.

 Cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của cấp trên và địa phương phát động; phấn đấu năm 2024 có 100 % gia đình cán bộ, hội viên đạt gia đình văn hoá.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh tổ chức gặp mặt, tặng quà giá trị 6 triệu đồng cho 20 em sinh viên Campuchia tốt nghiệp cử nhân y khoa về nước công tác. 

                             Ngô Ngọc Chính