Thứ 7, 22/06/2024, 10:41[GMT+7]

Hội Cựu giáo chức huyện Quỳnh Phụ Đại hội nhiệm kỳ 2013-2018

Chủ nhật, 10/11/2013 | 19:57:52
886 lượt xem
Sáng ngày 9/11, tại Trung tâm Chính trị huyện, Hội Cựu giáo chức huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2018.

17 đại biểu Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2013 – 2018 ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2008 - 2013, Hội Cựu giáo chức huyện Quỳnh Phụ đã xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt thu hút 1.610 hội viên sinh hoạt. Các cấp hội từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, tích cực vận động hội viên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Đình Chư, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2008-2013

Đại hội đã bầu 17 đại biểu vào Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2013 – 2018. Cũng tại Đại hội, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2008 - 2013.

Đặng Anh

  • Từ khóa