Thứ 7, 22/06/2024, 10:48[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh Quỳnh Phụ Tuyên dương cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi

Thứ 2, 11/11/2013 | 18:39:41
855 lượt xem
Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức hội nghị tuyên dương hội viên CCB sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ V (2008 - 2013).

Đến nay, toàn huyện có 11 công ty, 45 trang trại, 92 tổ sản xuất do hội viên Hội Cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho gần 7.200 lao động. Số gia đình hội viên khá, giàu năm 2013, tăng 6,6% so với  năm 2008 và hộ nghèo giảm từ 4,8% xuống 2,73%; trong đó, Hội CCB xã An Đồng, Thị trấn Quỳnh Côi không còn gia đình CCB nghèo.

 

5 năm qua, Hội đã phối hợp với các ban, ngành tổ chức 122 lớp tập huấn cho hội viên về kiến thức khuyến nông, khuyến ngư, kỹ thuật bón phân, phòng trừ sâu bệnh… Duy trì 99 tổ vay vốn cho gần 2.200 hộ nghèo, cận nghèo vay với số tiền trên 31,2 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và trên 2,95 tỷ đồng, gần 70,8 tấn thóc từ nguồn vốn quỹ hội cho 2.150 hộ vay.

 

Hội CCB huyện Quỳnh Phụ phấn đấu đến năm 2017, số hộ khá, giàu đạt trên 70%, hộ nghèo giảm dưới 1,2%, không có hội viên ở nhà dột nát.

Minh Nguyệt

  • Từ khóa