Thứ 7, 22/06/2024, 10:00[GMT+7]

Quỳnh Phụ Tập huấn công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

Thứ 4, 13/11/2013 | 20:59:55
816 lượt xem
Sáng ngày 12/11, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) huyện Quỳnh Phụ tổ chức tập huấn công tác DS - KHHGĐ cho cán bộ các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn huyện.

Hơn 150 học viên là cán bộ của Mặt trận Tổ quốc, văn hóa, hội phụ nữ, đoàn thanh niên các xã, thị trấn đã được lãnh đạo Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh truyền đạt các nội dung về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác DS - KHHGĐ; Đề án tiếp tục đẩy mạnh công tác DS - KHHGĐ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015 của tỉnh; Nghị quyết, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2020; quy định một số chế độ khen thưởng, khuyến khích và xử lý vi phạm chính sách DS - KHHGĐ...

 

Thông qua lớp tập huấn giúp các cán bộ hội, đoàn thể xã, thị trấn nắm bắt những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, góp phần thực hiện tốt công tác DS - KHHGĐ trên địa bàn.

Đức Dũng

  • Từ khóa