Thứ 2, 17/06/2024, 21:42[GMT+7]

Hưng Hà Chấn chỉnh tổ chức và hoạt động cơ chế “một cửa”

Thứ 5, 14/11/2013 | 08:52:18
980 lượt xem
Nhằm tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động thực hiện cơ chế "một cửa" trên địa bàn, Phòng Nội vụ huyện Hưng Hà đã tiến hành kiểm tra một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn để đánh giá việc triển khai công tác cải cách hành chính; thực trạng hoạt động của bộ phận "một cửa".

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hưng Hà sử dụng thành thạo các thiết bị tin học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kết quả đợt kiểm tra cho thấy còn một số cơ quan, đơn vị và UBND xã, thị trấn trong huyện chưa triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về thực hiện cải cách hành chính và cơ chế "một cửa". Có đơn vị đã thực hiện song chưa nghiêm túc, nội dung thực hiện chưa đúng quy định theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND huyện. Một số xã chưa bố trí phòng làm việc riêng của bộ phận thực hiện cơ chế "một cửa"; tên gọi, biển báo chưa thống nhất; việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị… của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chưa bảo đảm yêu cầu. Còn tình trạng người dân chưa hài lòng về quá trình giải quyết thủ tục hành chính v.v...

Nguyên nhân của tình trạng trên ngoài việc do thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn chưa sát sao nghiêm túc, chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành thì cơ bản là do cơ sở vật chất của các đơn vị, UBND các xã, thị trấn có nhiều khó khăn. Trụ sở làm việc chật hẹp, khó bố trí riêng phòng "một cửa" hoặc có phòng "một cửa" song không đáp ứng yêu cầu về diện tích và trang thiết bị làm việc… Phòng Nội vụ đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị được kiểm tra khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính, cơ chế "một cửa" tại địa phương, đơn vị mình. 

Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, tạo tiền đề triển khai thực hiện một cửa liên thông trong thời gian tới, thực hiện cơ chế một cửa thống nhất, đồng bộ, tạo thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức đến giao dịch công việc, Phòng Nội vụ đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, chấn chỉnh tổ chức và hoạt động thực hiện cơ chế "một cửa" trên địa bàn huyện tới thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ kết quả kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính tại các địa phương, đơn vị, việc hướng dẫn được triển khai cụ thể, chi tiết và thiết thực như: yêu cầu bộ phận thực hiện cơ chế "một cửa" thống nhất tên gọi biển báo đồng bộ là "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”. Đối với UBND các xã, thị trấn chưa bố trí cho bộ phận thực hiện cơ chế "một cửa" có phòng làm việc đáp ứng yêu cầu về diện tích theo quy định do trụ sở làm việc chật chội, Phòng Nội vụ hướng dẫn, yêu cầu UBND các xã phải bố trí phòng làm việc riêng, bảo đảm: có chỗ ngồi chờ cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc, trang bị các phương tiện tối thiểu như máy vi tính, máy in, điện thoại cố định, ghế ngồi, bàn làm việc, sổ sách theo dõi và các trang thiết bị khác đáp ứng nhu cầu làm việc.

Đối với việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng Nội vụ có hướng dẫn chi tiết, yêu cầu các xã thực hiện theo đúng công văn đã hướng dẫn của UBND tỉnh. Trong đó nhấn mạnh các thủ tục hành chính phải được niêm yết công khai, nếu có yêu cầu về mẫu đơn, mẫu tờ khai thì các mẫu đơn, mẫu tờ khai phải được đính kèm ngay sau thủ tục hành chính đó. Các trang niêm yết công khai không để bị hư hỏng, rách nát, hoen ố.

Về cách thức niêm yết, Phòng Nội vụ huyện hướng dẫn, thống nhất: thủ tục hành chính được niêm yết công khai trên bảng gắn tường. Bảng niêm yết có kích thước thích hợp, bảo đảm niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính, nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, đặt ở vị trí thuận lợi để cá nhân, tổ chức đến liên hệ công việc dễ tiếp cận, dễ đọc, dễ hiểu. Thủ tục hành chính gắn trên bảng niêm yết phải được chia thành tập theo từng lĩnh vực. Danh mục thủ tục hành chính theo lĩnh vực được ghi rõ tên thủ tục hành chính và số thứ tự tương ứng của từng thủ tục hành chính v.v...

Với sự vào cuộc quyết liệt của UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện Hưng Hà trong thực hiện cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, công tác cải cách hành chính cũng như thực hiện cơ chế một cửa trên địa bàn huyện dần đi vào nền nếp. Đây cũng là tiền đề để UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả Đề án thực hiện một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại các huyện, Thành phố, giai đoạn 2013 – 2014 của UBND tỉnh.

Hà Dung

  • Từ khóa