Thứ 7, 22/06/2024, 09:25[GMT+7]

Kiến Xương Đại hội Hội Làm vườn nhiệm kỳ 2013 - 2018

Chủ nhật, 24/11/2013 | 19:43:16
882 lượt xem
Sáng ngày 22/11, Hội Làm vườn huyện Kiến Xương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Ra mắt BCH Hội Làm vườn huyện Kiến Xương nhiệm kỳ 2013- 2018.

Nhiệm kỳ 2007- 2013, Hội Làm vườn huyện Kiến Xương đã nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đến năm 2013, Hội có 37 hội cơ sở với 3.751 hội viên. Hội chú trọng công tác xây dựng quỹ, các chương  trình vay vốn hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế.  Đến nay, 100% hội cơ sở có quỹ, nhiều hội cơ sở có quỹ trên 300.000 đồng/hội viên.

Hàng năm, Hội phát động các phong trào thi đua phát triển kinh tế  gắn với phát triển kinh tế VAC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển giao các tiến bộ KHKT, hỗ trợ giống, vốn, vật tư... tạo điều kiện để các hội viên khai thác  tiềm năng về đất đai, lao động nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2012, giá trị thu nhập từ vườn đạt 43,6 tỷ đồng; toàn huyện có 2.556 trang trại, gia trại nuôi trồng thủy sản cũng có bước phát triển cho giá trị thu nhập đạt 45 tỷ đồng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới: phấn đấu mỗi năm Hội Làm vườn huyện kết nạp 300 hội viên mới; 100% diện tích vườn tạp được cải tạo, tu bổ cho hiệu quả kinh tế cao; 80% cơ sở hội đạt loại khá và tốt, không có cơ sở hội yếu kém. Đại hội đã bầu BCH Hội Làm vườn huyện khóa mới gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Làm vườn tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Thùy Linh

  • Từ khóa