Thứ 7, 22/06/2024, 08:57[GMT+7]

Tiền Hải Tập huấn lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Thứ 5, 28/11/2013 | 21:05:31
830 lượt xem
Sáng ngày 27/11, UBND huyện Tiền Hải phối hợp với Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng tổ chức tập huấn lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) vào quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế cấp xã.

 

Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “Hợp tác nhằm tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH của các cộng đồng ven biển Việt Namon>” do Cơ quan Phát triển quốc tế Úc tài trợ. Tỉnh Thái Bình có 4 xã: Nam Hưng, Nam Thịnh, Nam Phú, Nam Cường huyện Tiền Hải tham gia dự án. Trong 3 ngày, các học viên được hướng dẫn các bước lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp xã có tính đến yếu tố quản lý rủi ro thiên tai và BĐKH; nhận diện  tác động của hiểm họa và BĐKH đến các xã ven biển; các nguyên tắc và quan điểm lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH vào quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội…

 

Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên tham mưu cho lãnh đạo cấp có thẩm quyền về việc lồng ghép quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với BĐKH trong việc lập kế hoạch để kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.

Đức Dũng

  • Từ khóa