Thứ 7, 22/06/2024, 11:13[GMT+7]

Hội Nông dân xã Bách Thuận Nhiều kinh nghiệm xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Thứ 6, 06/12/2013 | 08:11:41
947 lượt xem
Hội Nông dân xã Bách Thuận là một trong những hội cơ sở tiêu biểu của Hội Nông dân huyện Vũ Thư làm tốt công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Những năm gần đây, số nông dân trong xã tham gia tổ chức hội ngày càng đông. Hiện Hội Nông dân xã có 10 chi hội với tổng số 2.088 hội viên, đạt 86% so với hộ nông nghiệp trong toàn xã.

Hội viên Hội Nông dân xã Bách Thuận chăm sóc cây cà rốt. Ảnh: Thành Tâm

Được sinh hoạt trong tổ chức hội, được định hướng, hỗ trợ trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tham gia các phong trào thi đua..., đời sống các hộ nông dân được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Hội Nông dân xã đã góp phần đắc lực cùng địa phương thực hiện thắng lợi nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

Theo đồng chí Trịnh Xuân Hiểu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bách Thuận: Xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt là công tác xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên, xây dựng quỹ hội và thu hội phí, Ban chấp hành (BCH) Hội Nông dân xã Bách Thuận đã tập trung công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân, trong đó chú trọng tuyên truyền các Nghị quyết số 05, Nghị quyết số 04 của BCH Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh và nâng cao chất lượng tổ chức hội các cấp.

 

Đưa công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh vào phong trào thi đua, đầu năm Hội Nông dân xã Bách Thuận xây dựng kế hoạch phấn đấu, giao chỉ tiêu tới từng chi hội, đồng thời tổ chức bình xét, chấm điểm thi đua vào dịp cuối năm. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân được biểu dương, khen thưởng kịp thời. Do đó, công tác xây dựng tổ chức hội được sự đồng thuận, hưởng ứng thực hiện và đạt kết quả đáng khích lệ. Trong số 10 chi hội nông dân trong xã, chi hội có số hội viên đông nhất là Chi hội Bách Tính với 498 hội viên. Chi hội có tỷ lệ hội viên cao nhất so với hộ nông nghiệp là Chi hội Toàn Thắng với 250 hội viên trên tổng số 147 hộ nông nghiệp, đạt 170% so với mục tiêu phát triển mỗi hộ nông nghiệp một hội viên nông dân. Có hộ gia đình nông nghiệp có tới 4 thành viên cùng là hội viên.

 

Xác định nâng cao chất lượng hội viên là nhiệm vụ thường xuyên và cấp thiết bởi chất lượng hội viên có tính quyết định chất lượng phong trào, vì vậy, bên cạnh công tác phát triển số lượng hội viên, Hội Nông dân xã Bách Thuận cũng chú trọng nâng cao chất lượng hội viên bằng nhiều biện pháp như tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động, các phong trào thi đua để thu hút hội viên, đồng thời tập trung công tác tổ chức, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng bằng nhiều hình thức.

 

Hàng năm ở Hội Nông dân Bách Thuận tỷ lệ hội viên tham gia các phong trào do Hội phát động cao, đặc biệt là các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào xây dựng gia đình nông dân văn hóa, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an ninh - quốc phòng. Số hội viên tham gia nộp hội phí theo đúng Điều lệ Hội đạt 100%. 100% chi hội trong xã xây dựng được quỹ hội đạt từ 98 triệu đồng trở lên, bình quân đạt 48.500 đồng/hội viên. Các chi hội xây dựng được quỹ cao, hoạt động hiệu quả là chi hội Toàn Thắng, Thuận Nghiệp, Liên Hồng.

 

Về kinh nghiệm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đồng chí Trịnh Xuân Hiểu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bách Thuận chia sẻ: Để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, BCH Hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của hội. Chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội, thực sự đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân. Cán bộ cơ sở hội thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn vướng mắc của hội viên, từ đó có biện pháp động viên, giúp đỡ. Mở rộng các hình thức hỗ trợ dịch vụ tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh như vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề, tạo việc làm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản. Tăng cường công tác kiểm tra, giữ vững kỷ luật hội, đưa sinh hoạt hội vào nền nếp. Chú trọng công tác quản lý hội viên, phát thẻ hội viên, công tác hội phí, sinh hoạt chi, tổ hội; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật. Đồng thời cần có hình thức biểu dương, động viên kịp thời những hội viên hoạt động tốt ở các chi, tổ hội để thúc đẩy phong trào.

Hà Dung

 

  • Từ khóa