Thứ 7, 22/06/2024, 10:13[GMT+7]

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2013

Thứ 2, 09/12/2013 | 20:54:20
1,344 lượt xem
Chiều ngày 9/12, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2013, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

Lễ ký giao ước thi đua năm 2014 của Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Ảnh: Thành Tâm

 

Năm 2013, Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đã nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành chương trình công tác và chỉ tiêu thi đua đề ra. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động, gắn với nội dung xây dựng nông thôn mới, kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc được các đơn vị trong Khối tổ chức phát động sâu rộng, được đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, đạt kết quả cao.

 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục được MTTQ phát động mạnh mẽ. Các phong trào: xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc”; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” được phát động thực hiện sâu rộng trong tỉnh… Tuy nhiên các phong trào thi đua chưa đồng đều giữa các đơn vị, chưa thường xuyên liên tục; một số phong trào còn hình thức chưa thu hút được đông đảo quần chúng tham gia.

 

Ðể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức Mặt trận, đoàn, hội vững mạnh, Khối đề ra một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2014 như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên về nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước; đổi mới nội dung thi đua, tổ chức thực hiện các phong trào phù hợp; phát huy vai trò chủ động sáng tạo của cụm, khối thi đua; gắn công tác khen thưởng với kết quả của công tác phong trào thi đua…

 

Cũng tại hội nghị, Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã xếp loại thi đua năm 2013, bầu trưởng, phó khối và ký giao ước thi đua năm 2014.

Thanh Huyền

 

  • Từ khóa