Thứ 2, 17/06/2024, 21:43[GMT+7]

Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Góp phần thực hiện xã hội hóa công tác y tế

Thứ 3, 17/12/2013 | 09:33:22
994 lượt xem
Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng (GDCSSKCÐ) tỉnh Thái Bình là tổ chức xã hội tự nguyện, tập hợp các tổ chức, cá nhân trong tỉnh cùng tham gia hoạt động về lĩnh vực giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên tinh thần nhân đạo nhằm mục đích góp phần cùng ngành Y tế tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi được giáo dục, chăm sóc sức khỏe từ tuyến cơ sở, thực hiện thắng lợi chủ trương xã hội hóa công tác y tế và góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Biểu diễn võ thuật cổ truyền tại Ðại hội Thể dục thể thao Thành phố Thái Bình năm 2013. Ảnh: Minh Đức

Ngày 7/10/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 2186/QÐ-UBND về việc “Cho phép thành lập Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Thái Bình”. Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng (GDCSSKCÐ) tỉnh Thái Bình là tổ chức xã hội tự nguyện, tập hợp các tổ chức, cá nhân trong tỉnh cùng tham gia hoạt động về lĩnh vực giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên tinh thần nhân đạo nhằm mục đích góp phần cùng ngành Y tế tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi được giáo dục, chăm sóc sức khỏe từ tuyến cơ sở, thực hiện thắng lợi chủ trương xã hội hóa công tác y tế và góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mặc dù mới được thành lập song Hội đã vận động được gần 5.000 hội viên tham gia, thành lập được Ban chấp hành lâm thời và Ban vận động thành lập Hội tại 4 huyện, thành phố, 12 xã trong tỉnh.

 

Nhiệm vụ của Hội là xây dựng hệ thống tổ chức Hội theo mô hình 3 cấp: tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trong phạm vi toàn tỉnh, làm cơ sở pháp lý phù hợp để chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Hội thống nhất trong toàn tỉnh. Phát triển hội viên tại các thôn, làng, khu phố, tổ dân phố sinh hoạt trong các “Câu lạc bộ dưỡng sinh kinh lạc”. Bên cạnh đó Hội đẩy mạnh tổ chức hoạt động thông tin, truyền thông, trao đổi, vận động và hướng dẫn cộng đồng dân cư thực hiện ăn, ở, sinh hoạt hợp vệ sinh, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, góp phần tích cực và chủ động phòng bệnh và tự chăm sóc sức khỏe. Hội cũng tổ chức vận động và hướng dẫn cộng đồng dân cư thực hiện các hoạt động như: tập luyện các bài thể dục dưỡng sinh, thể dục trợ luân, thể dục, thể thao phù hợp sức khỏe, độ tuổi, thời tiết và điều kiện cá nhân... nhằm tăng cường sự dẻo dai, sức đề kháng, thích nghi với các điều kiện thời tiết khác nhau, chủ động phòng bệnh và tăng cường sức khỏe. Tổ chức kiểm tra, theo dõi thường xuyên về sức khỏe và tư vấn về phương pháp chăm sóc sức khỏe cho hội viên; tư vấn và trợ giúp hội viên và cộng đồng dân cư tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện hoặc hợp tác với các nước, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, góp phần tăng cường sức khỏe cộng đồng.

 

Ðược sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngày 18/12/2013, Hội Giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ là hoàn thành việc xây dựng hệ thống tổ chức Hội theo mô hình 3 cấp: tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trong phạm vi toàn tỉnh. Trong đó năm 2014 hoàn thành việc xây dựng hệ thống hội cấp huyện và thành phố; năm 2015 hoàn thành cơ bản việc xây dựng hệ thống hội cấp xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Trong mỗi địa phương có từ 15% đến 20% dân cư tham gia là hội viên của Hội.

 

Ðể đạt mục tiêu trên, Hội tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: tăng cường đào tạo đội ngũ “Tư vấn viên” cấp huyện, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn có đủ năng lực, phẩm chất và điều kiện hoạt động truyền thông, hướng dẫn và tư vấn cho cộng đồng thực hiện các hoạt động theo nhiệm vụ và mục tiêu của Hội. Mỗi huyện, thành phố có từ 4 đến 5 tư vấn viên (Tư vấn cụm), chịu sự quản lý của Ban chấp hành Hội cấp huyện, thành phố. Mỗi “Tư vấn cụm” phụ trách từ 5 đến 10 xã (phường, thị trấn), hoạt động trực tiếp tại các địa phương trong cụm và quản lý về chuyên môn của các “Tư vấn viên cơ sở”; mỗi xã, phường, thị trấn có từ 2 đến 4 “Tư vấn viên cơ sở”, chịu sự quản lý trực tiếp của Ban chấp hành Hội cấp xã, phường, thị trấn; có nhiệm vụ trực tiếp theo dõi và tư vấn về sức khỏe cho từng hội viên. Thường xuyên mở hội thảo, lớp tập huấn kiến thức về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, thể dục dưỡng sinh, các biện pháp phòng bệnh và tăng cường sức khỏe... tại các địa phương. Tổ chức kiểm tra và tư vấn về sức khỏe định kỳ, cung cấp các dịch vụ về tăng cường sức khỏe cho hội viên.

 

Là một tổ chức Hội mới được thành lập chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân để Hội hoạt động hiệu quả, đóng góp vào công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Nguyễn Viết Doanh

(Chủ tịch lâm thời Hội GDCSSKCÐ)

 

  • Từ khóa