Thứ 7, 22/06/2024, 09:33[GMT+7]

Tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

Thứ 2, 23/12/2013 | 20:30:40
773 lượt xem
Chiều ngày 23/12, Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và hướng dẫn hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ” cho thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các đơn vị thuộc ngành GD và ÐT.

Thạc sĩ Trần Văn Đoàn, giảng viên chính của Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đang trao đổi với các thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tại buổi tập huấn, Thạc sĩ Trần Văn Ðoàn, giảng viên chính của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã chia sẻ những kiến thức về bình đẳng giới; công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; công tác tuyên truyền về bình đẳng giới; lồng ghép giới trong chính sách phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ, nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo trẻ...

 

Hiện nay, toàn tỉnh có 21.374 cán bộ, giáo viên, nhân viên là nữ chiếm tỷ lệ 82% số cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD và ÐT. Buổi tập huấn đã giúp các thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ hiểu rõ vai trò của bình đẳng giới trong các lĩnh vực đời sống, xã hội và gia đình.

Đặng Anh

  • Từ khóa