Thứ 2, 17/06/2024, 20:36[GMT+7]

Bình đẳng giới góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và tiến bộ xã hội

Thứ 4, 25/12/2013 | 08:58:52
836 lượt xem
Bình đẳng giữa nam giới và nữ giới chỉ thực sự đạt được khi phụ nữ có khả năng độc lập về kinh tế và có việc làm ổn định. Năm 2013, tỷ lệ lao động nữ được giải quyết việc làm trong toàn tỉnh cao hơn lao động nam 7,8%; tỷ lệ lao động nữ được tuyển sinh, đào tạo và dạy nghề cao hơn lao động nam 5,8%; trên 90% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được vay vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và Quỹ hỗ trợ việc làm của tỉnh đầu tư phát triển sản xuất, mở mang dịch vụ.

Lao động nữ tìm kiếm cơ hội tại Ngày hội việc làm dành cho phụ nữ.

Có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các sở, ngành, đoàn thể, sự tham gia tích cực của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, công tác bình đẳng giới (BĐG), hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các chức danh quản lý đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và tiến bộ xã hội.

Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là quốc gia xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất trong vòng 20 năm qua. Điều đó thể hiện rõ nhất ở việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo trong lĩnh vực chính trị. Ở Thái Bình, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU và Thông tri số 29/TT-TU ngày 8/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các sở, ngành, các huyện, thành phố đã chủ động rà soát đội ngũ cán bộ, phát hiện, giới thiệu những cán bộ nữ có triển vọng để đưa vào quy hoạch. Trong năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 28 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý các địa phương, cơ quan, đơn vị (trong đó nữ chiếm 20%). Ngoài ra còn có 2.474 đảng viên mới được kết nạp (trong đó đảng viên nữ chiếm 52%).

Bình đẳng giữa nam giới và nữ giới chỉ thực sự đạt được khi phụ nữ có khả năng độc lập về kinh tế và có việc làm ổn định. Năm 2013, tỷ lệ lao động nữ được giải quyết việc làm trong toàn tỉnh cao hơn lao động nam 7,8%; tỷ lệ lao động nữ được tuyển sinh, đào tạo và dạy nghề cao hơn lao động nam 5,8%; trên 90% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được vay vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và Quỹ hỗ trợ việc làm của tỉnh đầu tư phát triển sản xuất, mở mang dịch vụ. Việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là lao động nữ, đặc biệt là chính sách về tiền lương, bảo hiểm, chế độ thai sản… được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt.

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự công bằng giữa nam và nữ trong tiếp cận giáo dục, đào tạo nhất là trẻ em gái và các đối tượng bị thiệt thòi, Sở đã phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành và Ban VSTBCPN tạo điều kiện cho cán bộ nữ được học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, huy động học sinh tới trường. Qua khảo sát, 100% trẻ em gái từ 11 - 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học và được vào lớp 6; 98% học sinh nữ học THCS; 78% học sinh nữ học THPT (tăng 1,25% so với năm học trước); 99,7% phụ nữ dưới 40 tuổi được xóa mù chữ.

Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em đã được chú trọng nhằm bảo đảm BĐG trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Cùng với những tiến bộ của y học, sức khỏe phụ nữ tiếp tục được cải thiện. Hàng năm, có trên 90% phụ nữ được tiếp cận với các hoạt động và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, 80% bà mẹ được hướng dẫn cách xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con khoa học.

Một trong những điểm dễ nhận biết nhất trong kết quả thực hiện BĐG đó chính là việc phân công, sắp xếp lại công việc trong gia đình một cách hài hòa, hợp lý giữa người vợ và người chồng, người chồng đã biết chia sẻ với vợ về công việc nhà, chăm sóc con; người vợ cũng đã chủ động chia sẻ với chồng gánh nặng kinh tế gia đình. Công tác phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới đang nhận được sự quan tâm của cả xã hội. Nhiều cơ quan, tổ chức đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, phòng chống và hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình, duy trì và nhân rộng các mô hình thu hút các nhóm phụ nữ tham gia như mô hình câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ gia đình không có tệ nạn xã hội, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng...

Những năm qua, các cơ quan tuyên truyền đã thực hiện tốt chức năng tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có tập trung tuyên truyền các nội dung về BĐG để nâng cao kiến thức, tạo thêm cơ hội cải thiện đời sống tinh thần cho phụ nữ, hướng tới mục tiêu BĐG trong lĩnh vực thông tin.

Theo đồng chí Nguyễn Tiến Vỳ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, để bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội thời gian tới, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động và tập huấn nâng cao nhận thức về giới cho đội ngũ làm công tác BĐG; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới…

Thu Hiền

  • Từ khóa