Thứ 6, 31/05/2024, 02:45[GMT+7]

Vũ Thư Đẩy mạnh cải cách hành chính

Thứ 4, 05/03/2014 | 09:35:34
795 lượt xem
Năm 2013, bước đột phá trong CCHC ở Vũ Thư là hiệu quả của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chuyển từ tư duy quản lý “xin - cho” sang tư duy “phục vụ”, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực thi nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước.

Cán bộ bộ phận một cửa UBND huyện Vũ Thư kiểm tra hồ sơ của người dân trước khi tiếp nhận, xử lý.

Để công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện được thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các nội dung, từ huyện xuống xã, năm 2013, UBND huyện Vũ Thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác CCHC của tỉnh đề ra; ban hành Quyết định số 1077b/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch CCHC huyện năm 2013 và Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện; phối hợp tuyên truyền thường xuyên, liên tục những cách làm mới, nhân ra diện rộng. Các văn bản trước khi trình ký đều được thẩm duyệt nên chất lượng ngày càng nâng cao. Năm 2013, 100% văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, tỷ lệ sai sót về thể thức giảm nhiều, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành ở địa phương.

Thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Vũ Thư tập trung cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính (TTHC) trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng nguồn lực xã hội, bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Hầu hết các TTHC được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa và các phòng, bộ phận chuyên môn. Các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ được cập nhật kịp thời trong bộ TTHC chung áp dụng tại huyện và các xã, thị trấn. Trong năm 2013, toàn huyện tiếp nhận 186.699 TTHC nhưng chỉ có 228 thủ tục giải quyết quá hạn.

Bước đột phá trong CCHC ở Vũ Thư là hiệu quả của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chuyển từ tư duy quản lý “xin - cho” sang tư duy “phục vụ”, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực thi nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước. Đồng chí Lê Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất UBND huyện cho biết: Từ khi UBND huyện có Quyết định số 3222/QĐ-UBND về việc thành lập tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thực hiện cơ chế một cửa với 5 lĩnh vực: cấp phép xây dựng, chế độ chính sách, xã hội, chứng thực, hộ tịch, đất đai, môi trường đã giúp cho việc cập nhật thông tin và giải quyết các TTHC của đơn vị, doanh nghiệp, người dân được diễn ra nhanh chóng, nền nếp, hiệu quả, mối quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với các tổ chức và công dân thêm khăng khít, người dân cũng dễ dàng giám sát việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước. Riêng về lĩnh vực đất đai, thời gian từ khi tiếp nhận đến lúc trả hồ sơ giảm từ không quá 55 ngày xuống không quá 33 ngày.

Ở Vũ Thư, không chỉ tại UBND huyện mà đa số các đơn vị, các xã, thị trấn đã bố trí phòng riêng, có trang thiết bị hiện đại, cần thiết và cử cán bộ trực tất cả các ngày làm việc trong tuần để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa ở 3 lĩnh vực công chứng, chứng thực, đất đai, chế độ chính sách, xã hội. Hầu hết cán bộ, công chức cấp huyện và 63,7% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy tính riêng có kết nối internet hỗ trợ cho công việc và hiện đại hóa TTHC. UBND huyện cũng đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có  năng lực, chuyên môn cao, tận tụy phục vụ nhân dân.

Năm 2014, Vũ Thư tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đối với công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; triển khai Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC; thiết lập hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông cho các xã, thị trấn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Theo đồng chí Nguyễn Quang Tiên, Chủ tịch UBND huyện, để công tác CCHC đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới cần phải đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tăng nguồn hỗ trợ thực hiện công tác CCHC; nâng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ trực tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, hướng tới một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Đỗ Hiền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày